YAB
Yapı Bilimleri

Doktora

YAB Yayınlar ve Tezler

Yayınlar

Uluslararası Makaleler

 1. Yalaz, E.T., Ünlü Tavil A., Celik, O.C. (2018). Lifetime performance evaluation of stick and panel systems by full-scale testing, Construction and Building Materials, 170, pp. 254-271. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.03.061.
 2. Aşçıgil-Dinçer, M., Yılmaz Demirkale, S. (2017). Retrofitting Masonary and Cavity Brick Façades for Different Noise Zones Using Laboratuvary Measurements, Building Acoustics, pp. 1-24, doi: 10.1177/1351010X17693399.
 3. Bozkurt, T. S., Yılmaz Demirkale, S. (2017). The Field Study and Numerical Simulation of Industrial Noise Mapping, Journal of Building Engineering, vol. 9, pp. 60-75, ISSN: 2352-7102.
 4. Cetiner, I., Metin, B. (2017). ‘Economic performance assessment of residential building retrofits: a case study of Istanbul’, Energy Efficiency, 1-19. doi: 10.1007/s12053-016-9501-4.
 5. Tavil, A., Celik, O. C. (2017). Interdisciplinary Perspectives for Future Building Envelopes, Editorial of the Special Issue Journal of Façade Design and Engineering – JFDE. doi: 10.7480/jfde.2017.2.
 6. Yazici, S., Tanaçan, L. (2018). A study towards interdisciplinary research: a Material-based Integrated Computational Design Model (MICD-m) in architecture, Architectural Science Review, 61 (1-2), pp. 68-82.                                  doi: 10.1080/00038628.2017.1416575.
 7. Yüksel, E., Türkeri, N. (2017). A Literature Review of Experimental Setups Monitoring Thermal Performance of Vegetated Facade Systems, Journal of Facade Design & Engineering, 5:2, pp. 67-85, doi: 10.7480/jfde.2017.2.1742.
 8. Aşcıgil-Dincer, M., Yılmaz, S. (2016). Effect of Sound Environment on Homework Performance, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 13(2), ISSN: 1302-8324. doi: 10.5505/itujfa.2016.71677.
 9. Çakır, D., Yılmaz, S. (2016). Assessment of sound environment pleasantness by sound quality metrics in urban spaces. ITU A|Z Journal of the Faculty of Architecture, 13(2), pp. 87-99. doi: 10.5505/itujfa.2016.75547.
 10. Kaçel, S., Yener, A. K. (2016). A pilot study regarding to analysing the performance of the lighting system. AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture, 13 (2), pp. 65-72. doi: 10.5505/itujfa.2016.0092.
 11. Aşcıgil-Dincer, M., Yılmaz, S. (2015). Modelling road traffic noise annoyance by listening tests, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 12(3), pp. 285-306, ISSN: 1302-8324.
 12. Aşcıgil-Dincer, M., Yılmaz, S. (2015). Sound insulation laboratory measurements of hollow brick cavity walls with different cavity depths and filling thicknesses, Noise Control Engineering Journal, 63(3), pp. 225-238.
 13. İlter, E., Tavil, A., Çelik, O.C. (2015). Full-scale performance testing and evaluation of unitized curtain walls, Journal of Facade Design and Engineering, V3, p.39-47. DOI: 10.3233/FDE-150028. ISSN: 2213-302X (P) ISSN: 2213-3038 (E).
 14. Metin, B. and Tavil, A. (2014). Environmental assessment of external wall cladding construction. Architectural Science Review, 4(57), p. 215-226, ISSN: 0003-8628.

Uluslararası Bildiriler

 1. İlter, E., Tavil, A., Çelik, O.C. (2017). Multi-criteria Performance Assessment of a Glass Panel System. Interdisciplinary Perspectives for Future Building Envelopes: Proceedings of International Conference on Building Envelope Systems and Technologies-ICBEST Istanbul 2017, Edited by Asihan Unlu Tavil, Oguz C. Celik, pp. 104-116, Istanbul, Turkey.
 2. Karadağ İ., Yener A. K. (2017). A Combined Approach to Daylight Performance Assessment of Office Buildings-A Case Study, Interdisciplinary Perspectives for Future Building Envelopes: Proceedings of International Conference on Building Envelope Systems and Technologies-ICBEST Istanbul 2017, Edited by Asihan Unlu Tavil, Oguz C. Celik, pp. 126-137, Istanbul, Turkey.
 3. Yalaz, T., Tavil, A., Celik, O.C. (2017). Lifetime Performance Evaluation of a Stick Curtain Wall System by Full-scale Testing. Interdisciplinary Perspectives for Future Building Envelopes: Proceedings of International Conference on Building Envelope Systems and Technologies-ICBEST Istanbul 2017, Edited by Asihan Unlu Tavil, Oguz C. Celik, pp. 270-282, Istanbul, Turkey.
 4. Yüksel, E., Türkeri, N. (2017). Proposed Experimental Setup to Monitor the Thermal Performance of Vegetated Facade System in Kocaeli, Turkey, Interdisciplinary Perspectives for Future Building Envelopes: Proceedings of International Conference on Building Envelope Systems and Technologies-ICBEST Istanbul 2017, Edited by Asihan Unlu Tavil, Oguz C. Celik, pp. 282-298, Istanbul, Turkey.
 1. Aşçıoğlu, M., Yener, A. K. (2016). Light as an Intangible Layer of Architectural Environment, 6th Annual International Conference on Architecture, 4-7 July 2016, Athens, Greece (Published at Atiner Conference Paper Series No: ARC2016-2048. ISSN: 2241-2891, 11/11/2016).
 2. Cakır, D., Yılmaz, S. (2016). Evaluating The Sound Environment Perception By Soundscape Approach: Diyarbakır Gazi Street. International Engineering, Science and Education Conference, 1-3 December 2016, Diyarbakır, Turkey.
 3. Yalaz, T., Tavil, A., Celik, O.C. (2016). Curtain Wall Deficiency and Failures. Proceedings of Façade Techtonics Conference, Vol 1, pp. 330-338, Los Angeles, USA.
 4. Metin, B., Tavil, A. (2016). Environmental Performance Assessment of the Building Construction Process During Architectural Detailing. Eco Architecture 2016: International Conference on Harmonization between Architecture and Nature, Wessex Institute 13-15 July 2016, Alcante, Spain.
 5. Yüksel E., Türkeri N. (2016). Sustainable Facade System: Types of Vegetated Façade Systems Designed and Constructed in Turkey, The Sustainable Built Environment Conference, 13-15 October 2016, İstanbul, Turkey.
 6. Aşcıgil-Dincer M., Yılmaz S. (2015). Listening Tests on Road Traffic Noise Annoyance Inside Dwelling, 22nd International Congress on Sound and Vibration, 12-16 July 2015, Florence, Italy.
 7. İlter, E., Tavil, A., Çelik, O.C. (2015). Full Scale Performance Testing and Evaluation of Unitized Façade Systems. International Congress of Architectural Envelopes – ICAE 2015, Edited by Julen Astudillo et.al. pp. 159-167, 27-29 May 2015, Donastia, San Sebastian, Spain.
 8. Kaçel, S, Yener, A. K. (2015). Post occupancy evaluation of luminous environment considering different building typologies-A pilot study for office function, The CIE 28th Session Conference, 29 June-02 July 2015, Manchester, UK.
 9. Keskin, O., Yılmaz, S. (2015). Airport Noise Mapping A Study at Istanbul Sabiha Gokcen International Airport, noise 2015, 9-12 August 2015, San Francisco, USA.
 10. Metin, B. & Tavil, A. (2014). Environmental Cladding Construction: A case study of residential buildings,. Proceedings of Environment and Design 2014 Congress, Bahçeşehir University, İstanbul.
 11. Metin, B. & Tavil, A. (2014). The relationship between construction technologies and environmental impacts. Proceedings of 40th IAHS World Congress on Housing – Sustainable Housing Construction, Funchal, Portugal.
 12. Ilter, E., Tavil, A., Celik, O.C. & Seyhan, M. (2014). Full-scale unitized façade system testing for structural and infiltration performance evaluation. The Digital Proceedings of ICBEST 2014, Aachen, Germany.

Ulusal Makaleler

 1. Yüksel, E., Türkeri, A., N. (2016). Bitkilendirilmiş Cephe Sistemlerinin Farklı İklim Bölgelerindeki Isıl Performanslarının Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Uygulanan BCS Tipleri, Yalıtım Dergisi, Sayı: 151, s: 44-54.
 2. Sümengen, Ö., Yener, A. K. (2015). Konut Binalarında Aydınlatma Enerji Performansının Belirlenmesinde Günışığına İlişkin Değişkenlerin İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(2).

Ulusal Bildiriler

 1. Yüksel E., Türkeri N. (2018). Ilımlı-Nemli İklim Bölgesinde Keçe Tip Bitkilendirilmiş Cephe Sistemi Isıl Performansının Değerlendirilmesi, Ulusal Çatı & Cephe Konferansı, 12-13 Nisan 2018, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 2. Aşçıoğlu M., Günal B., Yener A.K. (2017). Eğitim binalarında öğrenci sağlığı, performansı ve görsel konfor bağlamında cephe panellerinin iç mekandaki günışığına etkilerinin örnek bir yapı üzerinden incelenmesi, 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi, ss.13-14, 21-22 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye.
 3. Erdemir G., Yener A.K., Soğuk iklim bölgesi geleneksel Türk evlerinin günışığı aydınlatma sistemi tasarımı üzerine bir çalışma, 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi, ss.51-52, 21-22 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye.
 4. Aşçıoğlu, M., Yener, A.K. (2016). Giyim Mağazalarında Aydınlatma Tasarımının Tüketici Algısına Etkilerinin Belirlenmesi, 2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, ss: 351-360, 04-06 Mayıs 2016, İstanbul, Türkiye.
 5. Bertan, S., Tavil, A. (2016). Giydirme Cephelerin Tasarım ve Yapım Sürecinin Analiz Edilmesi ve Türkiye’deki Durumun İncelenmesi. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu Bildiri Kitabı, sf: 54-61, 2-3 Haziran 2016, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı-İstanbul.
 6. Çakır, D., Yılmaz, S. (2016). Kentsel mekânlarda ses kalitesinin değerlendirilmesi, Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 4-6 Mayıs 2016, İTÜ Taşkışla, İstanbul.
 7. Erdemir, G., Yener, A.K. (2016). Sıcak kuru iklim bölgesi geleneksel Türk evlerinin günışığı performansı açısından değerlendirilmesi: Midyat örneği, 2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, ss: 321-330, 04-06 Mayıs 2016, İstanbul, Türkiye.
 8. Kaçel, S., Yener, A.K. (2016). Aydınlatma Sistemi Performansının Analizine İlişkin Bir Örnek Çalışma, 2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, ss: 341-350, 04-06 Mayıs 2016, İstanbul, Türkiye.
 9. Kelle, D., Yılmaz, S. (2016). Açık Planlı Ofislerde Hacim Akustiği Koşullarının İyileştirme Analizi, Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 4-6 Mayıs 2016, İTÜ Taşkışla, İstanbul.
 10. Metin, B., Tavil, A. (2016). Bina yapım sürecinin çevresel performansının değerlendirilmesi için yapım teknolojileri tabanlı bir model önerisi. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiri Kitabı, sf: 1156-1169, 3-6 Kasım 2016, Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir.
 11. Yalaz, E. T., Tavil, A., Çelik, O. C. (2016). Giydirme cephe sistemlerinde karşılaşılan hasarların sınıflandırılması. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu Bildiri Kitabı, sf: 249-256, 2-3 Haziran 2016, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı-İstanbul.
 12. Yüksel E., Türkeri N. (2016). Bitkilendirilmiş Cephe Sistemlerinin Farklı İklim Bölgelerindeki Isıl Performanslarının Değerlendirilmesi, 2.Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 04-06 Mayıs 2016, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
 13. Aşcıgil-Dinçer, M., Yılmaz, S. (2015). Konutlarda Karayolu Gürültüsü Rahatsızlığı Üzerine Dinleme Testleri, Ulusal Akustik Kongresi, 19-20 Ekim 2015, İTÜ Taşkışla, İstanbul.
 14. Aşcıgil-Dinçer, M., Yılmaz, S. (2015). Farklı Gürültü Bölgelerinde Tuğla Çekirdekli Kompozit Cephelerin Uygulanabilirliği, Ulusal Akustik Kongresi, 19-20 Ekim 2015, İTÜ Taşkışla, İstanbul.
 15. Kaçel, S., Yener, A.K. (2015). Aydınlatma ve kullanım sonrası değerlendirme: Mevcut çalışma incelemeleri ve öneriler, VIII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, ss: 123-129, 21-24 Ekim 2015, İzmir, Türkiye.
 16. Keskin, O., Yılmaz, S. (2015). İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kalkış Gece Gürültüsü Haritalama Çalışması, Ulaştırma Kongresi, 27-29 Mayıs 2015, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı-İstanbul.
 17. Keskin, O., Yılmaz, S. (2015). Havalimanı Gürültüsünün Yayılması ve Gürültü Haritalama Çalışması, Ulusal Akustik Kongresi, 19-20 Ekim 2015, İTÜ Taşkışla, İstanbul.
 18. Sümengen, Ö, Yener, A.K. (2015). Konutlarda lamba seçiminin enerji performansı açısından değerlendirilmesi, VIII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, ss: 130-141, 21-24 Ekim 2015, İzmir, Türkiye.

Tezler

 1. Çakır Aydın, D. (2017). İşitsel Peyzajda Ses Çevresi Memnuniyet Düzeyinin Bulanık Mantık ile Tahmin Edilmesi: Diyarbakır Suriçi Uygulaması. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Doktora Programı (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sevtap Yılmaz).
 2. Metin, B. (2017). Bina Yapım Sürecinde Çevresel Performansın Değerlendirilmesi İçin Bir Model Önerisi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Doktora Programı (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aslıhan Ünlü Tavil)
 3. Aşcıgil-Dinçer, M. (2016). An Approach For Developing Road Traffic Noise Annoyance Precdiction Model (Gürültü Rahatsızlığı Değerlendirmesi İçin Gürültü Göstergesi Geliştirilmesi Üzerine Bir Yöntem). İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Doktora Programı (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sevtap Yılmaz).
 4. İlter, E. (2016). Gerçek boyutlu cam panel cephe sisteminin uzun dönem taşıyıcılık ve sızdırmazlık performansının değerlendirilmesi. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Doktora Programı (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aslıhan Ünlü Tavil, Eşdanışmanı: Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik).
 5. Şener Yılmaz, F. (2015). Sürdürülebilir Çevre İçin Mimari Aydınlatma Sistemi Tasarımında Kullanılabilecek bir Yaklaşım, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Doktora Programı (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener).
 6. Sümengen, Ö. (2015). Türkiye için Konut Binalarının Aydınlatma Enerjisi Gereksinimi Açısından Değerlendirilmesine İlişkin bir Yaklaşım, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Doktora Programı (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener).