MİM
Proje Stüdyoları

Lisans

2019-2020 Bahar Yarıyılı Stüdyoları

BİTİRME PROJELERİ

D Jury

D – 22409 – mim 492e – Graduation Project – L. F. Gül / G. İnalhan / E. Kürkçüoğlu

F Jury

F – 22409 – mim 492e – Graduation Project – P. Dursun Çebi / N. O. Sönmez / A. N. Türkeri

MİMARİ PROJELER

UYGULAMA PROJELERİ

FİZİKSEL ÇEVRE STÜDYOSU

RÖLÖVE VE RESTORASYON