Yürütücüler:
Prof. Dr. Ayşe Şentürer
Arş. Gör. Erenalp Büyüktopçu

Vizyoner Tasarım ve Mimarlık araştırmalarıyla: bugünden geleceğe uzanan yaşamsal ve mekânsal pratikleri mimarlık, şehir ve kent odaklı olarak açmak; bu pratiklerin ardındaki teknolojik, politik ve ekolojik itkileri görmek; ve bütün bunları sanat, tasarım ve felsefeden gelen açınımlar eşliğinde yapmak amaçlanır. Nihai hedef ise, bu yönde belirebilecek yeni mümkün oluşumları hayal etmek ve tasarlamaktır.

Bu amaç, düş ve düşünce gücü, anlatı ve onların temsillerine dayalı Vizyoner Tasarım ve Mimarlıklara dair projektif tutumları: görünümleri (tasarım ve temsilleri), bu görünümlerin ardındaki eleştirel-yaratıcı söylem ve kuramları, kısaca yaklaşım ve yöntemleriyle incelemeyi; kişisel bakışları da ortaya koyabilen bir tutumla bu incelemeleri (araştırma ve keşifleri) tartışmayı; ve bu yönde yeni spekülatif atılımlar yapmayı gerektirir.

Studio-X’in ev sahipliğinde açılan Vizyoner Tasarım ve Mimarlık başlıklı bu sergi, yukarıda sözü edilen amaç ve hedefle, 2017-18 güz döneminde İTÜ Mimari Tasarım (İTÜ-MTS) Lisansüstü Programında aynı başlıkla açılmış bir yüksek lisans dersinin uzantısıdır. Vizyoner Tasarım ve Mimarlıklara dair inceleme, tartışma, söküm ve spekülasyonları içeren bu yüksek lisans ders ve sergisinde 15 pano ile 15 fasikülden oluşan bir bildiri kitapçığı ve bir dizi kartpostal yer alır. Sergi aracılığında konunun daha geniş bir ölçeğe taşınarak tartışılması hedeflenir.

28 Şubat Çarşamba, 18:00’de bu içerik üzerinden, dersi veren ve serginin küratörlüğünü üstelenen Ayşe Şentürer dersi alan ve serginin de kurucusu 15 İTÜ-MTS programı lisansüstü öğrencisiyle birlikte vizyoner oluşa dair kısa notlar aktararak sergi açılışını yapacak.
9 Mart Cuma, 18:00’deki kapanış panelinde ise, davetli konuşmacıların katılımıyla sergi içerikleri ve özellikle sergi konusu Vizyoner Tasarım ve Mimarlık üzerine bir tartışma gerçekleştirilecektir.

Serginin kurucusu İTÜ-MTS öğrencileri:
Bahar Avanoğlu
Didem Sağlam
Elif Hant
Erenalp Büyüktopcu
Ezgi Hazar
Fatih Korkmaz
Gizem Özer
Hande Kalender
Hande Tombaz
İpek Avanoğlu
Merve Gül Özokçu
Merve Karadaban
Mustafa Mortaş
Selin Erdemirci
Tutku Sevinç