RST
Restorasyon

Yüksek Lisans / Doktora

Yayınlar ve Tezler

Yüksek Lisans Tezleri ( Son 3 Yıla Ait)

Zahide Sena Güneş, “Bursa Deliballılar Köyü Sit Koruma Projesi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller).

Selin Sur, “Ortaçağ Kent Surlarına Bir Örnek: Galata Surlarının Restitüsyon Sorunları”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller).

Betül Sağıroğlu Gökçınar, “Erenköy Gezeryan Köşkü Restorasyon Projesi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller).

Duygu Keskin, “Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği ve Kazım Baykal”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller).

Alican Eralp, “Sakarya İli, Geyve İlçesi, Safibey Köyü 49 Pafta, 2437 Parselde Yer Alan Sivil Mimarlık Yapısı (Ahmet Öztürk Evi) Restorasyon Projesi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller).

İrem İpek “Beyoğlu Büyük Zarifi Apartmanı Restorasyon Projesi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi, (Danışman: Prof. Dr. Yegan Kahya).

Bahar Elagöz Timur, “Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Bakım ve Onarım Atölyesi Restorasyon Projesi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi, (Danışman: Prof. Dr. Yegan Kahya).

Betül Alioğlu,  “Beyoğlu, Cezayir Çıkmazı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı. Tarihsel Gelişim ve Koruma Önerileri”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Deniz Mazlum).

Merve Aslı Kara, “Antalya Ömer Lütfü Lülü Konağı Restorasyon Projesi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan).

Merve Arslan,  “Kars Demiryolu Mirasını Koruma Önerisi ve Eski Süt Tozu Fabrikası Koruma Projesi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan).

Duygu Köse, “Isparta Tarihi Kent Merkezi İçin Sağlıklılaştırma Önerisi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan).

Rabia Şengün, “Darphane-i Amire’nin Demir Üst Örtü Sistemlerinin İki Yapı Üzerinden İncelenmesi ve Koruma Önerileri”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Melis Sabuncuoğlu, “Hadımköy Askeri Hastanesi Koruma Projesi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Seda Cengiz, “Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimari: Rize-Fındıklı-Hara Köyü-Köseoğlu Osman Cengiz Evi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Ayşegül Nebioğlu, “Kurtuluş Rum İlkokulu Restorasyon Projesi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

İlke Tandoğdu, “Tarihi Anıt ve Sitlerde Önleyici Koruma Olarak Ziyaretçi Yönetimi: Topkapı Sarayı Müzesi Örneği”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Esma Ağırman, “Diyarbakır Çifte Han’ın İncelenmesi ve Koruma Önerileri”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Salman).

Esra Yeteroğlu, “Societa’ Operaia Italiana di İstanbul Binası Restorasyon Projesi”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Salman).

Nihan Çetinbaş Çelik, “Restorasyon Alanında Koruma Laboratuvarının Önemi ve Koruma Laboratuvar Çalışmalarının Örnek Bir Yapı Üzerinde Değerlendirimesİ”, 2015, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Işıl Polat Pekmezci).

Ahu Alagöz Çobanoğlu, “İstanbul Bizans Kiliseleri’ne 20. Yüzyılda Yapılan Müdahalelerin Görsel Kaynaklar Aracılığıyla Belirlenmesi Amaçlı Bir İnceleme”, 2016, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller).

Michele Cavazza, “Conservation Project of an Ottoman Wooden House in Historic Area of Süleymaniye, Fatih District, Istanbul”, Università degli Studi di Trento, 2016 (Danışman: Prof. A. Frattari, Eşdanışman: Prof. Dr. Deniz Mazlum).

Canay Tunçer, “Kadıköy Yeldeğirmeni’nde Tevfik Tura Apartmanı Koruma Projesi”, 2016, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Deniz Mazlum).

Şelale Elçin Sungur Dölgen, “Mimari Restorasyonda Nanoteknoloji”, 2016, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Deniz Mazlum, Eşdanışman: Prof. Dr. Levent Trabzon).

Begüm İşcanı,  “Muğla-Datça Hızırşah Köyü Kırsal Sit Alanı Koruma Projesi”, 2016, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan).

Duygu Melike Arslan, “Draman Kefeli (Kefevi) Camisi Koruma Projesi”, 2016, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan).

Leyla Koruyan, “Süleymaniye Molla Hüsrev Mahallesi Ahşap Konak Koruma Projesi”, 2016, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Sevinç Özek, “Mimari Mirasın Deprem Riskine Karşı Korunmasnda Geliştirilecek Kılavuza Yönelik Bir Ön Araştırma”, 2016, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Doğan Taşdemir, “Beyoğlu Telefon Santrali Restorasyon Projesi”, 2016, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Mustafa Tahir Ocak, “Çoruh Vadisi’nde (Tao-Klarjeti Bölgesi) Bir Gürcü Manastırı: Haho Manastır Kilisesi (Taş Cami) ve Ek Yapıları Koruma Projesi”, 2016, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Ayşe Budak, “Süleymaniye ve Sulukule Yenileme Alanlarındaki Uygulamaların Karşılaştırmalı Değerlendirmesi”, 2016, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Salman).

Özge Özeke, “Yozgat Kilise Camisi Restorasyon Projesi”, 2017, Yüksek Lisans Tezi, (Danışman: Prof. Dr. Yegan Kahya).

Tuğçe Kıvrak, “Tarabya Rum İlkokulu Restorasyon Projesi”, 2017, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Deniz Mazlum).

Başak Büyükçolak, “Arnavutköy Türkan Saylan Evi (132 Ada, 9 Parsel) Koruma Projesi”, 2017, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Deniz Mazlum).

İrem Güçlü Prifti, “Galata Santi Pietro ve Paolo (Saint Pierre) Kilisesi Koruma Projesi”, 2017, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Deniz Mazlum).

Deniz Aydın, “Bakırköy’ün Kültür Varlıklarının Saptanması, Topluma Sunum ve Koruma Projesi”, 2017, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan).

Şeyda Beste Etirli Yüksel, “Mürefte Eski Hükümet Konağı Restorasyon Projesi”, 2017, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Fevziye Duygu Aksoy, “Perge Antik Kentinde Bulunan Anıtsal Çeşme (F3)’nin Belgelenmesi ve Koruma Önerileri”, 2017, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Burak Öztürk, “Erenköy’deki Kentsel Doku Değişimi ve Kültür Varlığı Konut Yapılarının Koruma Durumları”, 2017, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Gülce Şahin, “Bab-ı Seraskeri Hastanesi (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) Yapısında Kullanılan Farklı Dönem Tuğlalarının Karakterizasyonu ve Koruma Önerileri”, 2017, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Işıl Polat Pekmezci).

Gülberk Gizem Küçükosmanoğlu, İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Restorasyon Projesi, 2018, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller).

Doktora Tezleri ( Son 3 Yıla Ait)

Koray Güler, “Türkiye’de Nüfusunu Yitirmiş Kırsal Yerleşimlerin Korunması için bir Yöntem Önerisi: Ödemiş-Lübbey (Çamyayla) Köyü”, 2016, Doktora Tezi (Danışman: Prof. Dr. Yegan Kahya).

Ömer Dabanlı, “İstanbul Nuruosmaniye Camii’nin Deprem Performansının Belirlenmesi ve Koruma Önerileri”, 2016, Doktora Tezi (Danışman: Prof. Dr. Yegan Kahya).

Acar, D., “19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul’da Ahşap Yapım Sistemlerinin Değişimi: Gelenekselin Rasyonelleştirilmesi”, 2016, Doktora Tezi (Danışman: Prof. Dr. Deniz Mazlum).

Gülçin Kahraman, “İstanbul Fenari İsa Camisi/Konstantinos Lips Manastır Kilisesi, Restitüsyon ve Koruma Önerileri”, 2017, Doktora Tezi (Danışman: Prof. Dr. Yegan Kahya).

Murat Çağlayan, “Mardin Anıtsal Yapılarında Değişmişlik ve Özgünlük Sorunları”, 2017, Doktora Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli).

Sezgi Giray Küçük, Çatalca Vilayeti’ndeki Tarihsel Kırsal Alan Camilerinin Mimari Analizi ve Koruma Sorunları,  2018, Doktora Tezi (Danışman: Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller).