PYY
Proje ve Yapım Yönetimi

Yüksek Lisans / Doktora

PYY Yayınlar ve Tezler

ULUSLARARASI HAKEMLİ VE İNDEKSLERDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Akar, E., Kanoğlu, A., Yazıcıoğlu, D.A. (2017). A database model for container use in producing sustainable housing: Consensus. Academic Research International, 8(2), 1-17.
Ertan-Babaoğlu, F.F., Giritli, H. (2017). Cultural aspect of conflict behavior in construction – A case study from Turkey. Journal of Construction Engineering and Management, 45(2), 45-53.
Macit, S., Günaydın, H.M. (2017). Computer representation of building codes for automated compliance checking. Automation in Construction, 82, 43-58.
İlhan, B., Yaman, H. (2016). Green building assessment tool (GBAT) for integrated BIM-based design decisions. Automation in Construction, 70, 26-37.
Koğ, F., Yaman, H. (2016). A multi agent systems based contractor pre-qualification model. Journal of Engineering, Construction and Architectural Management, 23(6), 709-726.
Öztürk, G.B., Arditi, D., Günaydın, H.M., Yitmen, İ. (2016). Organizational learning and performance of architectural design firms in Turkey. Journal of Management in Engineering, 32(5), 56-65.
Tabesh, T., Sertyeşilışık, B. (2016). An investigation into energy performance with the integrated usage of a courtyard and atrium. Buildings, 6, 1-20.
Ulutaş-Duman, D., Giritli, H., McDermott, P. (2016). Corporate social responsibility in construction industry: A comparative study between UK and Turkey. Built Environment Project and Asset Management, 6(2), 218-231.
Bavunoğlu, Z., Günaydın H.M. (2015). Assessing the level of non-verbal communication for construction companies. International Journal of Scientific and Technological Research, 1(1), 257-262.
Doğan, S.Z., Kılıç, P., Arditi, D., Günaydın, H.M. (2015). Critical success factors of partnering in the building design process. METU JFA, 32(2), 61-78.
Taş, E., Fırtına, Ö. (2015). The use of dispute review boards in construction projects: A comparison of Turkey, UK and US. A|Z Journal of the Faculty of Architecture, 12(2), 187-204.
Çakmak, P., Taş, E. (2014). Evaluation of the conditions of the contract used in the Turkish construction industry. International Journal of Academic Research, 6(2), 123-129.
Çakmak, P., Taş, E. (2014). A comparative analysis of owner-contractor agreements in Turkish and US construction industry. Journal of Civil Engineering and Architecture, 8(4), 492-498.
Koğ, F., Yaman, H. (2014). A meta classification and analysis of contractor selection and prequalification. Procedia Engineering, 85, 302-310.
İlhan, B., Yaman, H. (2013). Meta-analysis of building information modeling literature in construction. International Journal of Engineering and Innovative Technology, 3(4), 373-379.
Kanoğlu, A., Gülen, S. (2013). Model for managing the contractual risks of construction firms ımposed by the procurement system. International Journal of Architecture, Engineering and Construction, 2(1), 43-54.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

Tezel, E., Giritli, H. (2017). Sustainable buildings and post-occupancy evaluation: An end-user behavior based approach for certified office buildings. 13th International Postgraduate Research Conference, Manchester, UK, 14-15 September.
İlhan, B., Yaman, H. (2013). Developing property set/s in the IFC standard for sustainable construction. Creative Construction Conference, Budapest, Hungary, 6-9 July.
İlhan B., Yaman, H. (2013). An overview of BIM and sustainability concepts in construction projects. Sustainable Procurement in Urban Regeneration and Renovation. Oulu, Finland, 22-24 May.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

Altındağ, M., Kanoğlu, A. (2016). Yüklenici firmaların proje temin birimleri için başarım tabanlı bir ölçme ve değerlendirme modeli önerisi. Anadolu Üniversitesi, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, 3-5 Kasım.
Taş, E., Tokat, A. (2016). Türk yapım şantiyelerindeki israf türlerinin ve nedenlerinin tespit edilmesi ve yalın inşaat uygulamalarıyla çözüm önerisi geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, 3-5 Kasım.
Arıcı-Üstüner, Y., Taş, E. (2016). Yurtdışındaki arabuluculuk sistemlerinin Türkiye inşaat sektöründeki kullanım koşullarında değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, 3-5 Kasım.
Taş, E., Can, G. (2014). İnşaat joint venture (ortak girişim) proje sürecinde ortaklar arasındaki sözleşmelerin ve anlaşmazlıkların ele alınması ve değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya, 6-8 Kasım.
Arıcı, Y., Taş, E. (2014). Türk inşaat sektöründe arabuluculuk (mediation) yoluyla çözülecek uyuşmazlık sürecinin yurtiçi ve yurtdışı bağlamında karşılaştırılması. Akdeniz Üniversitesi, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya, 6-8 Kasım.
Çakmaki P., Taş, E. (2014). Türkiye kamu yapım işleri ihalelerinde sözleşmenin uygulanması sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların nedenleri. Akdeniz Üniversitesi, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya, 6-8 Kasım.

DOKTORA TEZLERİ

(2016) Yaman, H., Koğ, F., Çoklu Ajan Sistemleri İle İnşaat Sektörü için Bir Yüklenici Seçimi Modeli.
(2016) Sertyeşilışık, B., Tabesh, T. Economic Assessment of Transparent Elements in the Integrated Use of Atrium and Courtyard in Different Regions of Turkey.
(2014) Taş, E., Çakmak, F.P., Türkiye Kamu İhalelerinde Kullanılan Standart Sözleşme Dokümanlarının Yeniden Yapılandırılması.
(2014) Yaman, H., İlhan, B., An IFC-Based Framework For Sustainable Construction.
(2013) Günydın. H.M., Macit, S., Yapı Projelerinin Yönetmeliklere Uygunluk Denetimi Için Kural Tabanlı Sistemler.
(2013) Yaman, H., Sey, Y.(eş danışman), Tüz, Ö., Yapım Firmalarında Kur Riski Analizine Yönelik Bir Model Önerisi.
(2012) Günaydın. H.M., Yağmuroğlu, Z., İnşaat Şirketleri için İletim Olgunluk Seviyesi Belirleme Modeli.
(2012) Günaydın, H.M., Güçyeter, B., Mevcut Yapı Kabukları için Enerji Etkin İyileştirme Yöntemi.
(2009) Günaydın, H.M., Öztürk-Barlak, G.B., Öğrenen Organizasyonun Dinamikleri: Bina Tasarım Yönetiminde Entellektüel Sermaye’nin Değerlemesi.
(2008) Giritli, H., Civan, I., Ofis Binalarının Faydalı Ömürleri Süresince Eskimelerini Önlemenin Yolları: Bir Karar Ağacı Yaklaşımı.

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

(2017) Acar, E., Omimah, A., Management of Post-Disaster Reconstruction Projects-A Comparative Analysis with Conventional Projects.
(2017) Giritli, H., Tezel, E., Sertifikalı Ofis Binalarının Kullanım Süreci Sürdürülebilirliklerinin Değerlendirmesine Bir Çerçeve Yaklaşımı.
(2017) Giritli H., Surözü, G., İnşaat Sektöründe Örgütsel İş Güvenliği Kültürü ve Bilinçli Farkındalık Üzerine Bir Çalışma.
(2017) Sertyeşilışık, B., Yavuz, U., İmar Planı Değişikliklerinin Yapılaşma Eğilimlerine Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Kağıthane Örneği.
(2017) Yaman, H., Vatansever, A.K., İnşaat Projelerinde Bilgi Paylaşımının Önündeki Engellerin Kaldırılmasının Firma Performansına Etkileri: Bir Örnek Olay İncelemesi.
(2016) Giritli, H., Uçmazbaş, Ö., İnşaat Projelerinde Gecikmeye Neden Olan Faktörler: Bir Sentezleme Çalışması.
(2016) Sertyeşilışık, B., Karaosmanoğlu, F., İnşaat Projelerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Performansının Sözleşme ve Sözleşmesel Düzenlemeler Aracılığı ile Arttırılmasına Yönelik Bir İnceleme.
(2016) Sertyeşilışık, B., Yıldız, S., Yerleşme Ölçeğinde Sürdürülebilir Tasarım Değerlendirme Sertifikalarının Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme.
(2016) Sertyeşilışık, B., Kıvırcık, İ., İnşaat Proje Yönetimi Aşamalarında Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme.
(2016) Taş, E., Serin, P., Yapım Projelerinde Tasarım Yönetimi Konu Alanına Yönetik Meta Analizi .
(2016) Taş, E., Bayazıt, A., Yapı Malzemelerinde Hayat Boyu Maliyet Analizlerinin Çevresel Etki Maliyetleriyle Birlikte Değerlendirilmesi.
(2016) Yaman, H., Akgün, A., Yüklenici İnşaat Firmalarında Hakediş Düzenlemeleri ve Yapı Enformasyonu Modellemesi (BIM) Uygulamaları.
(2015) Acar, E., Nesile, Y., An Investigation of the Pro-Environmental Behaviors of Architects in the Design and Building Sectors.
(2015) Giritli, H., Behamat, S., Factors Affecting Dispute Resolution Methods in International Construction Companies.
(2015) Sertyeşilışık, B., Pamuklu, T., İnşaat Projeleri ile İlgili Tahkim Yargılamalarında Çapraz Sorgu.
(2015) Taş, E., Cebe, G.B., Türk İnşaat Projelerinde Yapım Aşamasında Maliyet ve Süre Aşımına Neden Olan Faktörlerin İşveren, Proje Yönetimi ve Yüklenici Bakış Açısına Göre İncelenmesi.
(2015) Taş, E., Eker, D., İnşaat Projelerinde Risk Faktörlerinin Proje Süreci ve Proje Hedefleri ile olan İlişkisi.
(2015) Taş, E., Sayın, E., Çok Boyutlu Liderlik Teorisinin İnşaat Sektöründe Uygulanabilirliği.
(2015) Taş, E., Muratoğlu, H., Tasarım Aşamasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: BIM Kullanımı Üzerine Vaka Etüdü .
(2015) Taş, E., Tunalı, A., Türkiye’de Havaalanı Projeleri İçin Masterplan Süreç ve Özellikleri.
(2015) Taş, E., Güneş, U., Kurum Mağazaları Uygulamalarının Ürün, Süreç ve Yönetim Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi; Bosch Ev Aletleri Örneği.
(2015) Taş, E., Tokat, A., Türk Yapım Şantiyelerindeki İsrafların ve Nedenlerinin Tespit Edilmesi ve Yalın İnşaat Uygulamalarıyla Çözüm Önerisi Geliştirilmesi.
(2014) Acar, E., Etemadi, R., Informal Learning, Knowledge Construction and Social Media: The Case of Construction Industry Professionals.
(2014) Giritli, H., Kaptanoğlu, A., Çok Uluslu İnşaat Projelerinde Kültürlerarası İletişimin Etkisi.
(2014) Giritli, H., Akgün, G., Türk İnşaat Sektöründeki Proje Paydaşlarının Sürdürülebilirlik Algısı.
(2014) Sertyeşilışık, B., Bayraktar, S., Sürdürülebilir Yapım İlkeleri ve Yalın Yapı Üretim Araçlarıyla Entegre Bütünsel Proje Teslim Sistemi.
(2014) Yaman, H., Aydın, M., Türkiye ve KKTC’deki Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi.
(2013) Taş, E., Ayan, A.B., Dekonstrüksiyon İçin Tasarım Tekniklerinin Türkiye’de Uygulanabilirliği.
(2013) Taş, E., Can, G., İnşaat Joint Venture (Ortak Girirşim) Proje Sürecinde Ortaklar Arasındaki Sözleşmelerin ve Anlaşmazlıkların Ele Alınması ve Değerlendirilmesi.
(2013) Yaman, H., Saraç, A., İnşaat Sektöründe Elektronik İhale (E-İhale) Sistemleri ve Yapı Enformasyonu Modellemesi Entegrasyonu: Örnek Bir Çalışma.
(2013) Yaman, H., Sümer, E., Yeşil Bina Proje Yönetim Süreçleri ve Türkiye’de LEED ve BREEAM Uygulamalarında Proje Yönetimi Süreçlerine İlişkin Örnek Bir Çalışma.