PYY
Proje ve Yapım Yönetimi

Yüksek Lisans / Doktora

PYY Araştırma Projeleri ve Ödüller

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Giritli, H. (yürütücü), “Sertifikalı Ofis Binalarının Kullanım Süreci Sürdürülebilirliklerinin Değerlendirmesine Bir Çerçeve Yaklaşımı”, İTÜ Araştırma Fonu – Lisansüstü Tezlerini Deestekleme Programı (2016-2017).
Taş, E. (yürütücü), “Türkiye Kamu Yapım İhalelerinde Kullanılan Standard Sözleşme Dokümanlarının Yeniden Yapılandırılması”, İTÜ Araştırma Fonu – Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (2012-2015).
Yaman, H. (yürütücü), “İnşaat Sektörü için Sosyal Medya Modeli-ConSO”, İTÜ Araştırma Fonu – Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (2012-devam etmektedir).
Yaman, H. (yürütücü), “Tekrarlanan Aktiviteler İçeren Proje Ağlarında Çok Boyutlu Optimizasyon”, İTÜ Araştırma Fonu – Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (2012-devam etmektedir).
Taş, E. (yürütücü). “Change Order Process Behind of FIDIC AIA and KIK Standard Contract Documents”, İTÜ Araştırma Fonu – Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (2009-2010).

ÖDÜLLER

Tezel, E., Giritli, H. (2017). Sustainable buildings and post-occupancy evaluation: An end-user behavior based approach for certified office buildings. 13th International Postgraduate Research Conference, Manchester, UK – Sustainability and Environmental Research Best Paper Award.
Çakmak, F.P., Taş, E. (2014). Türkiye Kamu İhalelerinde Kullanılan Standart Sözleşme Dokümanlarının Yeniden Yapılandırılması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Programı – İTÜ 2014 Yılı En Başarılı Doktora Tezi Ödülü.
Arslan, S., Kanoğlu, A. (2010). Başarım tabanlı yapım: Anahtar kavramlar, olanaklar, bariyerler ve bir model. 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ODTÜ, Ankara – En Başarılı Çalışma Ödülü.