Önceden fiziksel ortamda görülen pek çok evrak işi, artık elektronik ortamda da halledilebiliyor. e-Devlet kapısında yapılan pek çok işlem ve İTÜ’nün de Papirüs adlı altyapıyla geçtiği elektronik belge yönetim sistemleri (EBYS) bunlara birer örnek. Yarıyıla uzaktan eğitimle başladığımız 2020-2021 Güz Akademik Yarıyılından itibaren, önceden öğrencilerin basılı olarak doldurdukları Jüri Tercih Fişi ve Diploma Önşart Beyannamesi evraklarının dijital ortamda doldurulup toplanmasına karar verildi. Bu yazıda, ücretsiz Acrobat Reader mobil uygulamasıyla nasıl PDF form doldurup imzalayabileceğinizi anlatıyoruz.

The English translation of this announcement is available at: https://darch.itu.edu.tr/filling-signing-pdf-forms/

 

Jüri Tercih Fişi ve Diploma Jürisi Önşart Beyannamesi nedir?

 

Diploma Projesi Esasları, Madde 5 – Diploma Projesinin konusu, Diploma Proje Jürisi tarafından Diploma Projesi Esasları çerçevesinde hazırlanacak proje föyü ve takvimi ile birlikte Diploma Projesini almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın ilk haftası içinde verilir. Diploma Projesi Koordinatörü yukarıdaki esaslara uygun olarak, her biri 25 öğrenciyi geçmemek üzere, diploma jürisi öğrenci gruplarını eşitlik şartını gözeterek oluşturur. Özel durumlarda Koordinatör önerisi ve Bölüm Başkanı onayı ile her jüriye atanan öğrenci sayısı değişebilir. Öğrencilerin jürilere dağılımı tercih ile yapılır. Jürilere kontenjan fazlası tercih olması halinde kura ile jüri grupları arasında öğrenci sayısı dengesi sağlanır.

Kayıtlı oldukları lisans programına göre Türkçe veya İngilizce Diploma Projesi dersine kaydolan öğrencilerin diploma jürilerine dağıtımı, öğrencilerin jüri tercihleri göz önünde bulundurularak ve kura usulüyle yapılır. Jüri kontenjanları 25 öğrenciyi geçmeyecek şekilde öğrenciler öncelikli olarak ilk tercihlerine, sonra gruplar arası eşitlik şartı gözetilerek kura usulüyle ikinci ve üçüncü tercihlerine dağıtılabilirler. Öğrencilerin hangi jüriye yerleşmek istedikleri Jüri Tercih Fişleri ile öğrencilerden toplanır.

Diploma Projesi Esasları, Madde 2 – Öğrencinin bağlı olduğu ders planında bulunan Bitirme Çalışması (MIM 492, MIM 492E) veya Diploma Projesi (MIM 4902, MIM 4902E) ön şartlarını ve Senato tarafından belirlenen ‘Diğer Şartları’ sağlamış olması gerekmektedir.

Öğrencilerin “Tasarım Projesi / Diploma Projesi Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları” hükmü ve “Mimarlık Bölümü Diploma Projesi Esasları” gereğince Diploma Projesi dersine yazılmak için gerekli olan ön şartları sağlamaları ve ders planının ilk 4 yarıyılında almakla yükümlü oldukları derslerin tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. Diploma Projesi Önşart Beyannamesi ile öğrenciler yukarıda bahsi geçen hükümler gereğince Diploma Projesi dersine yazılma önşartlarını sağladıklarını, aksi takdirde Diploma Projesinin üzerlerinden düşürülmesini kabul ve beyan ederler.

Yüz yüze eğitim döneminde iki farklı evrak halinde doldurulan bu formlar, uzaktan eğitime geçiş sürecinde doldurulabilir PDF olarak yeniden düzenlenerek elektronik ortamda doldurulup bölüme e-posta ile gönderilecek dijital belgelere çevrilmiştir.

 

Adobe Reader ile PDF evrak doldurmak

Bu işlemi bilgisayarınızdaki ücretsiz Adobe Reader yazılımıyla yapabileceğiniz gibi, akıllı cep telefonunuzdaki ücretsiz Adobe Acrobat Reader for PDF uygulamasıyla da yapabilirsiniz. Bu belgede pratik olması açısından cep telefonundan doldurma süreci anlatılmıştır.

1. Henüz yoksa cep telefonunuza uygun uygulama mağazasından Adobe Acrobat Reader for PDF uygulamasını indirin.

iOS
App Store
Android
Google Play
PC

2. İlgili duyuru sayfasından doldurmak istediğiniz formu indirin. Açılan dosyayı Share / Paylaş ya da Open In.. / Birlikte Aç… tuşuyla Acrobat Reader uygulamasına yönlendirin.

 

3. Acrobat Reader ile açılan dosyayı içe aktarın ve metin hanelerini kendi bilgilerinizle doldurun.

 

4. Sağ alttaki düzenleme butonuna tıklayın ve Fill & Sign / Doldur ve İmzala seçeneğini seçin. En altta ortada çıkan imza ikonuna tıklayın ve Create Signature / İmza Oluştur seçeneğini seçin.

 

5. Bu aşamada dokunmatik ekrana kendi imzanızı atabilir, ya da bir kağıda attığınız imzanızın fotoğrafını Acrobat Reader’da çizgisel imza desenine dönüştürebilirsiniz.

 

6. İmzanızı sayfada yerleştirip, boyutlandırıp, rengini seçebilirsiniz. Daha sonra sol üstteki Share / Paylaş butonuna tıklayın.

 

7. Paylaşım seçenekleri arasından kullanmak istediğiniz e-posta uygulamasını seçin. E-postanın alıcı (mimportfolio@itu.edu.tr) ve konu satırlarını (öğrenci numarası ve adınızı ekleyebilirsiniz) düzenleyerek doldurduğunuz evrakı Mimarlık Bölümüne ulaştırın.

 

Bu bağlantıda PDF formlarını Adobe Acrobat veya Adobe Acrobat Reader ile doldurma ve imzalama konusunda bazı ipuçları bulabilirsiniz: Fill and sign PDF forms | Adobe Help Center

 

İTÜ kampüslerinde tekrar görüşünceye kadar sağlıklı kalın…


Oğuz Orkun Doma, Arş. Gör. (2020-10-15, ilk gönderi)

Erenalp Büyüktopçu, Arş. Gör. (2021-10-01, son güncelleme)