Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer dersi kapsamında düzenlenen araştırma seminerlerinden ikincisi, Sevgi Türkkan tarafından “Stüdyo Kültürü ve Mimar Figürünün İnşaası Üzerine Eğitim ve Araştırma Pratiğinden Sorular” başlığı altında 22 Nisan 2020 Çarşamba günü 13:30-14:30 arasında verilecektir.