MIT
Mimarlık Tarihi

Yüksek Lisans / Doktora

MIT Lisansüstü Programı

Program Misyonu:

Mimarlık tarihi konularını kapsayıcı bir bakışla ele alıp ilgili araştırma yöntemleri ve sistematiği içinde sonuçlara ulaşmak; özgün bir araştırmayı kurgulama becerisi sağlamak; belgeleme konusunda alışkanlık ve disiplin oluşturmak; üslup, dönem, yapım teknikleri ve toplumsal içerikler bağlamında, analiz ve yorum becerisi kazandırmak; elde edilen bilimsel sonuçları uluslararası platformlarda yayınlayabilme ve savunabilme yetisi kazandırmak.

Program Vizyonu:

Mimarlık tarihi alanında, mevcut ve değişen kavramsal-kuramsal nitelikler bağlamında araştırmalar geliştirmek;  strüktür ve malzemeden, biçim ve mekan analizine kadar mimarinin tüm asal bileşenlerinin tarihine eğilmek; arazi/bina verileri ve kuramsal araştırmalarla destekli bilimsel çalışmalar ortaya koymak; ulusal ve uluslararası düzeyde akılcı bilgi üretimine katkıda bulunmak

Araştırma Alanları
  • Antik Çağ ve Bizans mimarlığı

  • Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri mimarlıklarının çevre kültürlerle referans içinde her türlü açılımı

  • Türkiye ve dünyada modern mimarlık süreci ve kuramları

AKADEMİK KADRO

DERSLER

ÖĞRENCİLER

YAYINLAR VE TEZLER

ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ÖDÜLLER

Program Hakkında Detaylar

Başvuru koşulları ve diğer akademik detaylar için İTÜ FBE web sitesini ziyaret edebilirsiniz: