KDP
Konut ve Deprem

Yüksek Lisans (Tezsiz)

KDP Yüksek Lisans Programı Tanımı

Genel Bilgiler

Türkiye’de ülke topraklarının %43’ü deprem riski altında ve ülke nüfusunun %51’i birinci ve ikinci dereceden deprem kuşağında bulunmasına rağmen 1999 Kocaeli depremine kadar deprem riski azaltımına yönelik politikalar, çözüm önerileri ve projeler konu ile ilgili uzmanlar dışında merkezi ve yerel yönetimlerin, üniversitelerin, halkın, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın gündeminde gerektiği kadar yer almamıştır.

17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi, deprem afetine karşı halkımızın ve ülkemizin tüm kurumlarının ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ülke ekonomisini büyük ölçüde etkileyen bu depremin ülkenin en önemli sanayi potansiyeline ve en yoğun nüfusuna sahip bölgesinde meydana gelmiş olması, 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana depremleri gibi, geçmişte yaşanan şiddetli depremlere göre daha çok dikkat çekmesine neden olmuştur. 2011 Van depremi konunun hala gündemde olduğunu ve bu alanda uzmanlığa ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. İlgili uzmanların yakın gelecekte İstanbul ve çevresini etkileyecek şiddetli bir deprem beklentisi ve uyarısı ülkemizde deprem konusunu gündelik yaşamın bir parçası haline getirmiştir.

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın hazırlanmasında Kocaeli depremi bir çıkış noktası olmuştur. Program 2001-2002 Akademik yılından beri eğitim vermektedir.

Programın Amacı

Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı ülkemizde bir afet anında deprem ve konut konusunda yapılan çalışmaların yetersizliği ve bilgi eksikliği dikkate alınarak bu konuda bilgi birikimi sağlamak ve ilgili dallarda uzman eleman yetiştirmektir.

Programın Yapısı

Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen disiplinler arası bir Yüksek Lisans programdır.

Bu program İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü işbirliği ve İTÜ Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi desteği ile yürütülmektedir.

Programın Kapsamı

  • Program 3 kredilik zorunlu ve seçme dersler ile dönem projesinden oluşur. Mezuniyet için toplam 36 kredilik dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlamak zorunludur.
  • Program üç dönemden oluşur. Öğrenci birinci dönem sonunda ilgili uzmanlık alanında danışmanını seçer; üçüncü dönemde bu danışman öğretim üyesi ile dönem projesini yürütür ve teslim eder.
  • Dersler İTÜ Taşkışla Kampüsünde İTÜ, diğer üniversiteler ile yurtdışındaki üniversitelerden akademisyenler ve konuyla ilgili uygulamacıların katılımlarıyla yapılır.
  • Derslerin kapsamına paralel olarak yerinde inceleme gezileri düzenlenebilir.
  • Programda alınan zorunlu derslerin %50’sinin, toplamda alınan derslerin ise en az %30’unun İngilizce olması gereklidir.
  • Ders ve projelerin değerlendirilmesinde İTÜ Senatosu’nun ilgili esasları uygulanır.
  • Derslere devam zorunluluğu vardır.
Araştırma Alanları

AKADEMİK KADRO

DERSLER

ÖĞRENCİLER

YAYINLAR VE TEZLER

ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ÖDÜLLER

Program Hakkında Detaylar

Başvuru koşulları ve diğer akademik detaylar için İTÜ SBE web sitesini ziyaret edebilirsiniz: