Döngüsel Ekonomi, malzemelerin yaşam döngüsünü uzatmayı ve savurgan tüketim kalıplarını azaltmayı amaçlayan tasarım odaklı bir vizyondur. Bu vizyonda ürünlerin değerini mümkün olduğu kadar uzun süre korumak merkezi bir rol oynamaktadır. Döngüsel Ekonomiye geçiş, tasarım, üretim ve tüketim sistemlerinde köklü değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Tasarım, üretim ve işletme konularında güncel araştırma alanı olarak Döngüsel Ekonomi, yakın geleceğimizin şekillendirmede önemli bir etkendir. Mimarlıkta Döngüsel Ekonomi Sempozyumu, döngüsellik ilkelerinin yapılı çevreye uygulanmasına iki oturumda odaklanacaktır; “Döngüsel Ekonomi Çerçevesi” , “Mimarlık ve Eğitimde Döngüsellik”.

Not: Ücretsiz kayıt için lütfen web sitesini ziyaret ediniz (https://circular.itu.edu.tr/)