MIM
Ders Planları

%100 İngilizce ve %30 İngilizce Programlar

Güncel ders bilgileri için İTÜ ÖİDB | Lisans Ders Planları (itu.edu.tr)

Mimarlık (%100 İngilizce) Ders Planı
Mimarlık (%100 İngilizce) Ders Planı (itu.edu.tr)

Mimarlık (%30 İngilizce) Ders Planı
Mimarlık Ders Planı (itu.edu.tr)

Mimarlık (%100 İngilizce) Ders Planı

 

2017-2018 / Güz Dönemi Sonrası

 

1. Yarıyıl

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
MAT 103E Mathematics I 4 3 2 0 6 TB Z 1
TES 111E Project I 5 2 6 0 8 MT Z 1
TES 112E Vis.Comm.I:Visualiz.&Tch.Drw. 3 2 2 0 4 MT Z 1
MIM 125E Statics 1.5 1 1 0 3.5 MT Z 1
TES 113E Basic Design and Visual Arts 2 0 4 0 3 MT Z 1
MIM 119E Int.to Architecture and Ethics 2 1 2 0 5.5 MT Z 1
DAN 101 Akademik Danışmanlık 1 0 2 0 1 ITB Z 1

 

2. Yarıyıl

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
TES 121E Project II 5 2 6 0 8 MT Z 2
MIM 120E Int.toCmp.Ds.Tools&Mth.inArch. 2 1 2 0 4 MT Z 2
MIM 122E Ancient&Byzantine Architecture 2 2 0 0 4 MT Z 2
MIM 126E Strength of Materials 1.5 1 1 0 3.5 MT Z 2
TES 122E Vis.CommII:Visualization&Persp 3 2 2 0 4 MT Z 2
MIM 114E Accessibility 2 2 0 0 2 MT Z 2
ING 112 English I 3 3 0 0 3.5 ITB Z 2

 

3. Yarıyıl

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
ING 201 English III 3 3 0 0 3.5 ITB Z 3
TES 211E Project III 5 2 6 0 8 MT Z 3
MIM 221E Hstry of Turkish Architecture 2 2 0 0 3 MT Z 3
MIM 231E Building Materials 3 2 2 0 6 MT Z 3
MIM 271E Theory of Structures 1.5 1 1 0 2 MT Z 3
MIM 203E Building and Const inArch. 3.5 3 1 0 5 MT Z 3
MIM 253E Steel Structures 1.5 1 1 0 2.5 MT Z 3

 

4. Yarıyıl

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
MIM 222E Histry of Europn Architecture 2 2 0 0 3 MT Z 4
MIM 234E Reinforced Concrete Structures 3 2 2 0 3 MT Z 4
MIM 212E Architectural Design IV 5 2 6 0 8 MT Z 4
MIM 204E Arch.Building Element Design 4 3 2 0 6 MT Z 4
MIM 246E Environmental Control Studio 5 2 6 0 6 MT Z 4
4th Elective Course (MT) 3 4/5 MT S 4

 

5. Yarıyıl

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
EKO 201E Economics 3 3 0 0 4 ITB Z 5
MIM 351E Architectural Design V 5 2 6 0 8 MT Z 5
TUR 101 Türk Dili I 2 2 0 0 2 ITB Z 5
MIM 333E Building Production Systems 2 2 0 0 3 MT Z 5
MIM 321E Contemporary Architecture 2 2 0 0 3 MT Z 5
MIM 343E Urbanism and Planning Law 3 2 2 0 4 MT Z 5
MIM 322E Conserv.of Hist. Build.&Sites 2 2 0 0 4 MT Z 5
MIM 305E Statistics 2 1 2 0 3 TB Z 5

 

6. Yarıyıl

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
MIM 312E Architectural Design VI 5 2 6 0 8 MT Z 6
MIM 361E Archtctrl Survey & Restrtn Std 3 2 2 0 5 MT Z 6
MIM 359E Construction Mngmnt & Economy 4 3 2 0 5 MT Z 6
TUR 102 Türk Dili II 2 2 0 0 2 ITB Z 6
DAN 301 Kariyer Danışmanlığı 1 0 2 0 1 ITB Z 6
6th Elective Course I (MT) 3 4/5 MT S 6
6th Elective Course II (MT) 3 4/5 MT S 6

 

7. Yarıyıl

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I 2 2 0 0 2 ITB Z 7
MIM 411E Architectural Design VII 5 2 6 0 8 MT Z 7
MIM 484E Construction Project 5 2 6 0 12 MT Z 7
7th Elective Course I (MT) 3 4/5 MT S 7
7th Elective Course II (MT) 3 4/5 MT S 7

 

8. Yarıyıl

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II 2 2 0 0 2 ITB Z 8
MIM 4902E Diploma Project 5 1 8 0 12 MT Z 8
8th Elective Course I (MT) 3 4/5 MT S 8
8th Elective Course (ITB) 3 4 ITB S 8
8th Elective Course II (MT) 3 4/5 MT S 8
8th Elective Course (ITB) 3 4 ITB S 8

 

TOPLAM KREDİ : 157.5  TOPLAM AKTS : 240

 

Ders Türleri:
TB: Temel Bilimler. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından açılan dersler
MT: Mesleki Teknik. Mimarlık Fakültesi tarafından açılan dersler
ITB: İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü tarafından açılan dersler

Mimarlık Ders Planı (%30 İngilizce)

2017-2018 / Güz Dönemi Sonrası

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
MAT 103E Mathematics I 4 3 2 0 6 TB Z 1
TES 111E Project I 5 2 6 0 8 MT Z 1
TES 112E Vis.Comm.I:Visualiz.&Tch.Drw. 3 2 2 0 4 MT Z 1
TES 113E Basic Design and Visual Arts 2 0 4 0 3 MT Z 1
MIM 125
MIM 125E
Statik 1.5 1 1 0 3.5 MT Z 1
MIM 119
MIM 119E
Mimarlığa Giriş ve Etik 2 1 2 0 5.5 MT Z 1
DAN 101 Akademik Danışmanlık 1 0 2 0 1 ITB Z 1

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
TES 121E Project II 5 2 6 0 8 MT Z 2
MIM 126
MIM 126E
Mukavemet 1.5 1 1 0 3.5 MT Z 2
MIM 122
MIM 122E
İlkçağ & Bizans Mimarl Tarihi 2 2 0 0 4 MT Z 2
TES 122E Vis.CommII:Visualization&Persp 3 2 2 0 4 MT Z 2
MIM 114
MIM 114E
Erişilebilirlik 2 2 0 0 2 MT Z 2
MIM 120E Int.toCmp.Ds.Tools&Mth.inArch. 2 1 2 0 4 MT Z 2
ING 112 English I 3 3 0 0 3.5 ITB Z 2

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
ING 201 English III 3 3 0 0 3.5 ITB Z 3
MIM 221
MIM 221E
Türk Mimarlık Tarihi 2 2 0 0 3 MT Z 3
TES 211E Project III 5 2 6 0 8 MT Z 3
MIM 231
MIM 231E
Yapı Malzemesi 3 2 2 0 6 MT Z 3
MIM 271
MIM 271E
Yapı Statiği 1.5 1 1 0 2 MT Z 3
MIM 203
MIM 203E
Mimarlıkta Yapı ve Yapım 3.5 3 1 0 5 MT Z 3
MIM 253
MIM 253E
Çelik Yapılar 1.5 1 1 0 2.5 MT Z 3

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
MIM 222
MIM 222E
Avrupa Mimarlık Tarihi 2 2 0 0 3 MT Z 4
MIM 234
MIM 234E
Betonarme Yapılar 3 2 2 0 3 MT Z 4
MIM 212
MIM 212E
Mimari Proje IV 5 2 6 0 8 MT Z 4
MIM 204
MIM 204E
Mimarlık. Yapı Elemanları Tas. 4 3 2 0 6 MT Z 4
MIM 246
MIM 246E
Çevre Kontrolü Stüdyosu 5 2 6 0 6 MT Z 4
4.yy Seçime Bağlı Ders I(MT) 3 4/5 MT S 4

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
EKO 201
EKO 201E
Ekonomi 3 3 0 0 4 ITB Z 5
MIM 351
MIM 351E
Mimari Proje V 5 2 6 0 8 MT Z 5
TUR 101 Türk Dili I 2 2 0 0 2 ITB Z 5
MIM 333
MIM 333E
Yapım Sistemleri 2 2 0 0 3 MT Z 5
MIM 321
MIM 321E
Çağdaş Mimarlık 2 2 0 0 3 MT Z 5
MIM 343
MIM 343E
Şehircilik ve İmar Hukuku 3 2 2 0 4 MT Z 5
MIM 322
MIM 322E
Tarihi Çevre Koruma & Restr 2 2 0 0 4 MT Z 5
MIM 305
MIM 305E
İstatistik 2 1 2 0 3 TB Z 5

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
MIM 312
MIM 312E
Mimari Proje VI 5 2 6 0 8 MT Z 6
TUR 102 Türk Dili II 2 2 0 0 2 ITB Z 6
MIM 359
MIM 359E
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi 4 3 2 0 5 MT Z 6
MIM 361
MIM 361E
Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu 3 2 2 0 5 MT Z 6
DAN 301 Kariyer Danışmanlığı 1 0 2 0 1 ITB Z 6
6.yy Elective Course (MT) 3 4/5 MT S 6
6.yy Elective Course (MT) 3 4/5 MT S 6

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I 2 2 0 0 2 ITB Z 7
MIM 411
MIM 411E
Mimari Proje VII 5 2 6 0 8 MT Z 7
MIM 484 Uygulama Projesi 5 2 6 0 12 MT Z 7
7.yy Elective Course I(MT) 3 4/5 MT S 7
7.yy Elective Course II(MT) 3 4/5 MT S 7

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Uyg. Lab. AKTS Türü Z/S Yarıyıl
ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II 2 2 0 0 2 ITB Z 8
MIM 4902
MIM 4902E
Diploma Projesi 5 1 8 0 12 MT Z 8
8.yy Elective Course I (MT) 3 4/5 MT S 8
8.yy Serbest Seçmeli Ders(ITB) 3 4 ITB S 8
8.yy Seçime Bağlı Ders II(MT) 3 4/5 MT S 8
8.yy Serbest Seçmeli Ders(ITB) 3 4 ITB S 8

TOPLAM KREDİ : 157.5  TOPLAM AKTS : 240

Ders Türleri:
TB: Temel Bilimler. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından açılan dersler
MT: Mesleki Teknik. Mimarlık Fakültesi tarafından açılan dersler
ITB: İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü tarafından açılan dersler