CKY

Environmental Control and Construction Technology Program

Yüksek Lisans

CKY RESEARCH PROJECTS AND GRANTS

  1. Özgünler Acun, S., Sürdürülebilirlik bağlamında atık malzemelerinin ısı yalıtım malzemesi üretiminde kullanılabilirliğinin irdelenmesi, İTÜ BAP Project.
  2. Özgünler Acun, S., Geri dönüştürülmüş cam atıklarının yapı malzemesi olarak kullanımının irdelenmesi, İTÜ BAP Project.
  3. Ünlü Tavil, A. (Project Investigator), Celik, O. C., Edis, E. & Metin, B., Uz, Funda, Salman, Y. (on-going). Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Germany; Universidade De Coimbra, Portugal; Universidade De Lisboa, Portugal;  Universiteit Antwerpen, Belgium and Docomomo International. Project Title: “Re-use of Modernist Buidings (RMB) – Design Tools for Sustainable Transformations”. European Commission Erasmus+ Programme. Start Date: 4.07.2016. Issue Number: 2016-1-DE01-KA203-002900.
  4. Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşkelerin Belgelendirilmesine ilişkin Temel Değerlendirme Klavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması. (National supported, YÖK Project ID_2699210. 02.2016- 04.12.2017)
  5. URBAN WOOD Wood based construction for multi storey buildings  The potential of application of Timber Glass Composite Structures for building construction  Load Bearing Timber Glass Composites  LBTGC (International supported. YÖK Project ID_2290782. 01.2012- 22.04.2015.
  6. Yener, A. K. (Project investigator), Sümengen, Ö., Kaçel, S. (researcher) Türkiye için binalarda aydınlatma enerji performansı hesaplama yöntemi örnek uygulamalar ve iyileştirme önerileri, İTÜ BAP Research Project, Şubat 2016-(on-going)