CKY

Environmental Control and Construction Technology

Yüksek Lisans

 

CKY Theses and Publications

 

Theses

 1. Gürcan, C.G. (2018). Islak hacim yapı bileşenleri ve birleşimlerinin uygulamalar üzerinden incelenmesi, değerlendirme için bir kontrol listesi önerisi. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Hülya Kuş)
 2. Arslan, P. (2017). Sürdürülebilir konut cephelerinin tasarım kriterleri üzerine bir inceleme: İngiltere örneği, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Doç. Dr. Seden Acun Özgünler).
 3. Aladağ, Z. (2017). Kaplamalı cephe sistemlerine ait bileşen üretim ve yapım, sistem tasarım ve performans standartlarını ortaya koyan kontrol listesi önerisi İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Nil Türkeri).
 4. Çelebi, M., (2017). Alüminyum giydirme cephe sistemleri bileşen üretim ve yapım, sistem tasarım ve performans standartları için bir kontrol listesi önerisi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Nil Türkeri).
 5. Duraler, Y. (2017). Tip ilkokul dersliklerinin gün ışığından etkin yararlanması açısından tasarlanmasına yönelik bir çalışma, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener).
 6. Özyer, S., (2017) Mimari Gölgeleme Elemanları, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Doç. Dr. Mustafa Erkan Karagüler).
 7. Kara, M., A., (2017). Ahşap Yapı Elemanlarının Tahribatsız Hasar Tespit Yöntemleriyle İncelenmesi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Doç. Dr. Mustafa Erkan Karagüler).
 8. Önal, N. (2017). Sürdürülebilirlik bağlamında atık malzemelerinin ısı yalıtım malzemesi üretiminde kullanılabilirliğinin irdelenmesi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Doç. Dr. Seden Acun Özgünler).
 9. Özel, D. (2017). Ses Yutucu Malzemelerin Sınıflandırılması ve Keçe Tipi Malzemelerin Akustik Karakterlerinin İncelenmesi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Sevtap Yılmaz).
 10. Türkel, E. (2017). ‘Avrupa Ülkelerindeki Gazometre Yapılarının Çelik Yapıların Gelişimi Bağlamında İncelenmesi ve Dolmabahçe Gazometresi için İşlevlendirme Önerisi’, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi H. Almıla Büyüktaşkın).
 11. Yüzgeç, D. Ş. (2017). Farklı Gürültü Bölgelerindeki Cam Giydirme Cepheli Farklı Fonksiyona Sahip Binaların, Ses Yalıtımı Açısından İncelenmesi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Sevtap Yılmaz).
 12. Sirkeci, B., (2017) Cephe Kaplama Sistemlerinin Performans Gereksinmeleri Açısından Değerlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı. (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Leyla Tanaçan).
 13. Sular, N. (2016). Bina kabuğunun dış duvar bileşeninde olası hava sızıntısının alan çalışması ile belirlenmesi ve değerlendirilmesi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Hülya Kuş)
 14. Ekşi, A. (2016). “Mevcut binaların cephelerinde dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının İstanbul’da alanda incelenmesi ve higrotermal performansın benzetimle değerlendirilmesi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Hülya Kuş)
 15. Türkmen, M. (2016). Bina kabuğunda ısı yalıtımı uygulamalarının yapısal performansı ve etkinliğinin İstanbul’da bir alan çalışması ile incelenmesi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Hülya Kuş)
 16. Bertan, S. (2016). Analysis of the aluminium curtain wall design and construction process – Current Status in Turkey. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Aslıhan Ünlü Tavil).
 17. Diker, B. (2016). Kentsel Dönüşüm Kapsamında Konutlarda Ulusal Yeşil Bina Sertifikasının Değerlendirilmesi: Fikirtepe Örneği, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Aslıhan Ünlü Tavil).
 18. Ersoy, M., (2016). Yaşayan kabuk sisteminin yağmur suyu kontrolüne etkisi: İTÜ Taşkışla Yerleşkesi. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Aslıhan Ünlü Tavil).
 19. Kokulu, N. (2016). Sağlıklı yapı tasarımında malzeme seçim kriterlerinin değerlendirilmesi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Doç. Dr. Seden Acun Özgünler).
 20. Yazıcı, G. (2016). Akustik ve Sürdürülebilirlik: Bir Otel Örneği, Gizem Yazıcı, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Sevtap Yılmaz).
 21. Ekiz, Barış, K., (2016) Doğal Puzolan Katkılı Kireç Bağlayıcının Otoklavla Kür Koşullarının Değerlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı. (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Leyla Tanaçan).
 22. Aslankaya, G. (2015). ‘An Experimental Study on Load Bearing Timber-Glass Composite Shear Walls under Monotonic and Cyclic Loadings’. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi H. Almıla Büyüktaşkın).
 23. Dilmaghani, M. (2015). ‘An Experimental Study on Small-Sized Specimens Made of Load Bearing Timber-Glass Composites’. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi H. Almıla Büyüktaşkın).
 24. Kısadur, M. (2015). ‘Dış Duvara Sonradan Tespit Edilen Fotovoltaik Panellerin Performansının Deneysel Olarak Değerlendirilmesi’. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Doç. Dr. İkbal Çetiner).
 25. Tanrıkulu, E. (2015). ‘İstanbul’daki Konut Binalarının Cephe Kaplamalarında Oluşan Hasarların İncelenmesi: Kadıköy-Moda Örneği”. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Doç. Dr. İkbal Çetiner).
 26. Turhan Cer, S. (2015). ‘Gölgeleme Bileşeni Olarak Kullanılan Fotovoltaik Panellerin Enerji Etkinliğinin Değerlendirilmesi’. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Doç. Dr. İkbal Çetiner).
 27. Aktı, B. (2014). Daire Planlı ve Kubbe Bitişli Çok Amaçlı Salonlarda Akustik Performansın Tasarım Değişkenleri Aracılığıyla Simülasyon Programında İrdelenmesi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Sevtap Yılmaz).
 28. Çay, H. (2014). TS EN 12354-1 ve TS EN ISO 140-4 Standartlarının Karşılaştırılması: İstanbul’da Bir Konut Örneği, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Sevtap Yılmaz)
 29. Çelebi Şeker, N. N. (2014). Salonların Mimari Tasarımının Akustik Performansa Etkileri: Dikdörtgen Fan Elmas Salon Örnekleri, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Sevtap Yılmaz).
 30. Erdoğdu, E. (2014). ‘Düşey Yeşil Sistemlerin Enerji Etkinliklerinin Değerlendirilmesi’. Istanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Doç. Dr. İkbal Çetiner).
 31. Keskin, O. (2014). Havayolu Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı Örneği, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, (Thesis Supervisor: Prof. Dr. Sevtap Yılmaz).
 32. Pakmehr, P., (2014). Evaluating The LCA of Two Buildings With Close Embodied Energy Which Have Different Functions, İstanbul: İTÜ FBE,  Architecture Department, Environmental Control and Building Technology, (Thesis Supervisor: Doç. Dr. Mustafa Erkan Karagüler).

International Journal Publications

 1. Büyüktaşkın, H.A., Aslankaya G., Dilmaghani M. (2017). New Opportunities: Load Bearing Timber-Glass Composites for Turkey, Baltic Forestry, vol.23, pp.698-705.
 2. Kokulu, N., Özgünler Acun, S. (2017). The Effects of Building Materials on Building Biology and the Resultant Air Quality, European Journal of Sustainable Development Research (EJSDR), Vol.2, Issue 1, pp.80-86, e-ISSN: 2458-8091.
 3. Barış. K.E., Tanaçan, L.,Earth of Datça: Development of pozzolanic activity with steam curing”, Construction and Building Material, Vol. 139,May 2017, p. 212-220.
 4. Oztas Karaman S., Tanacan L., Türk Yapı Malzemesi Sektörü için Geliştirilen Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirme Modelinin Sınanması, Tübav Bilim Dergisi (Ulakbim), Cilt:10, Sayı:2, pp. 65- 76. 2017.

 

International Conference Proceedings

 1. Büyüktaşkın H.A., Aslankaya G., Dilmaghani M. (2017). Learning Experiences by Pilot Projects in Enginering Education, 8th IEEE Global Engineering Education Conference, 25-28 Nisan 2017, Atina, Yunanistan, pp.1042-1048.
 2. Çelebi Şeker, N., Yılmaz, S. (2017). Geometric Parameters Affecting Acoustical Performance And Examination of Different Plan Shaped Halls, LIVENARCH V-2017: Recejecting / Reversing Architecture, 28-30 September 2017, Trabzon, Turkey.
 3. Kültür,S., Knaack U., Türker, N. “Performance Check Tool For facade Design”. International Conference on Building Envelope Systems and Technologies, 15-18 May 2017, İstanbul (sunuldu).
 4. Barış, K.E., Tanaçan, L. Durability of steam cured pozzolanic mortars at atmospheric pressure, 2nd International Conference on Calcined Clays for Sustainable Concrete, La Habana, Cuba, 05-07 December (2017).
 5. Oztas Karaman S,Tanacan L, 2017,The Importance of Local Factors for Inventory Analysis”,  ISEC 9, The Ninth International Structural Engineering and Construction Conference, Resilient Structures and Sustainable Construction;Valencia, Spain, July 24-29 2017 (Edited by Pellicer, E., Adam, J. M., Yepes, V., and Singh, A.)
 6. Turhan, S., Cetiner, I. (2015). ‘Investigating Energy Efficiency of PV Panels Mounted on Buildings’, 14th International Conference of the International Building Performance Simulation Association (IBPSA), Proceedings on USB Flash Disk, 07-09 December 2015, Hyderabad, India, pp. 2671-2676.

 

National Journal Publications

 1. Öztaş, K., S., Tanaçan, L., “ Yaşam Döngüsü Envanter Analizinin Türkiye için Önemi, Yapı, 434, Şubat 2018, s. 42-46.
 2. Barış, K.E., Tanaçan, L., Datça Toprağı: Alternatif Yapı Malzemesi, Yapı, 432, 11/2017, s.136-141, ISSN 1300-3437, Yapı Endüstri Merkezi.

 

National Conference Proceedings

 1. Duraler, Y., Yener, A. K. (2017). Tip İlkokul Dersliklerinin Gün Işiğindan Etkin Yararlanmasina Yönelik Bir Çalışma. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, 18-19 Ekim 2017, İzmir, Türkiye.
 2. Kılıç A., Yener A.K. (2017). İç mekanda günışığı performansının değerlendirilmesine yönelik metotların ofis yapısı üzerinden irdelenmesi, 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi, ss.21-22, 21-22 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye.
 3. Yüzgeç, D. Ş., Yılmaz, S. (2017). Giydirme Cam Cephelerin Gürültü Sorunlarının Yazılım Programları Kullanılarak İrdelenmesi, Ulusal Akustik Kongresi Ve Sergisi, 14-15 Eylül 2017, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla-İzmir.
 4. Yazıcı, G., Yılmaz, S. (2016). Sürdürülebilir ve Akustik: Bir Otel Örneği, Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 4-6 Mayıs 2016, İTÜ Taşkışla, İstanbul, Gizem Yazıcı, Sevtap Yılmaz.
 5. Barış, K. E., Tanaçan, L. (2016). Doğal Puzolan Katkılı Kireç Bağlayıcının Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi, Çevre-Tasarım Kongresi, (pp.163-174). Kayseri, Türkiye : Erciyes Üniversitesi, Mayıs 05-06.
 6. Aktı, B., Yılmaz, S. (2015). Daire Planlı, Kubbe Bitişli Çok Amaçlı Salonlarda Akustik Performansın Tasarım Değişkenleri Aracılığıyla Simülasyon Programında İrdelenmesi, Ulusal Akustik Kongresi, 19-20 Ekim 2015, İTÜ Taşkışla, İstanbul.