CKY
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi

Yüksek Lisans

CKY Araştırma Projeleri ve Ödüller

  1. Özgünler Acun, S., Sürdürülebilirlik bağlamında atık malzemelerinin ısı yalıtım malzemesi üretiminde kullanılabilirliğinin irdelenmesi, İTÜ BAP Projesi.
  2. Özgünler Acun, S., Geri dönüştürülmüş cam atıklarının yapı malzemesi olarak kullanımının irdelenmesi, İTÜ BAP Projesi.
  3. Ünlü Tavil, A. (Yürütücü), Celik, O. C., Edis, E. & Metin, B., Uz, Funda, Salman, Y. (devam ediyor). Almanya’dan Hochschule Ostwestfalen-Lippe,  Portekiz’den Universidade De Coimbra, Universidade De Lisboa, Belçika’dan Universiteit Antwerpen ve Docomomo International ile ortak olarak başvurulan “Re-use of Modernist Buidings (RMB) – Design Tools for Sustainable Transformations” başlıklı proje 4.07.2016 tarih ve 2016-1-DE01-KA203-002900 sayılı Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında yürütülmektedir.
  4. Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşkelerin Belgelendirilmesine ilişkin Temel Değerlendirme Klavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması. (Ulusal Destekli. YÖK Proje ID_2699210. 02.2016- 04.12.2017)
  5. URBAN WOOD Wood based construction for multi storey buildings  The potential of application of Timber Glass Composite Structures for building construction  Load Bearing Timber Glass Composites  LBTGC (Uluslararası Destekli. YÖK Proje ID_2290782. 01.2012- 22.04.2015.
  6. Yener, A. K. (Yürütücü), Sümengen, Ö., Kaçel, S. (Araştırmacı) Türkiye için binalarda aydınlatma enerji performansı hesaplama yöntemi örnek uygulamalar ve iyileştirme önerileri, İTÜ BAP Araştırma Projesi, Şubat 2016-Devam ediyor.