XVI. Uluslararası İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali kapsamında, 5 Ekim 202214:00-17:30 Karaköy Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi İstanbul’da düzenleyeceğimiz “Atölye: Mimarlık Deneme Filmleri Pratikleri – Araştırma ve Temsil” etkinliği herkesin katılımına açıktır.

Atölye: Mimarlık Deneme Filmleri Pratikleri – Araştırma ve Temsil

5 Ekim 2022 14:00-17:30 Karaköy Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Istanbul

Buluşma, İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans programında Bihter Almaç’ın yürüttüğü “Mimarlık Deneme Filmleri Pratikleri, Araştırma ve Temsil” adlı dersin işlerinin sergilendiği ve mimarlığın araştırması bağlamında film yapmanın bir yöntem olarak tartışıldığı, öğrencilerinin ve davetlilerin buluştuğu bir etkinlik olarak tasarlandı.

Buluşmanın ilk yarısı dersin iki ayrı tema üzerinden üretilen filmlerinin gösterimi ile başlayacak. Bu temalardan ilki, pandemi koşullarında evde kalmanın mekansallığını ve durumsallığını araştıran “mümkün olası inziva,” denemenin mimari tasarım ve film yapmadaki karşılığını yalnızlık ve tecrit edilme hali üzerinden araştırma konusu olarak ele alır. Devamında ise günümüzdeki post-kapitalist tüketim döngülerinin arzu ve suçluluk ikileminde mekânsal karşılıklarını araştıran “kaçınılmaz aşırılık” teması, arzuların tatmininde kendimizi ister istemez içinde bulduğumuz bu durumun yarattığı çelişkiyi inceler. Film gösteriminin ardından buluşma, lisansüstü mimarlık araştırmalarında film yapmayı yöntemselleştiren pratiklerin tartışılmasıyla sonlanacak. Tartışma, davetli yönetmenler, araştırmacılar ve izleyicilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Program
Seans A. Mümkün Olası İnziva 14:00-15:05
Seans B. Kaçınılmaz Aşırılık 15:20 -16:35
Tartışma seansı 16:45 – 17:30