Collective Imaginations (Kolektif İmgelem)
Aslıhan Şenel

İTÜ’ de yürütmüş olduğu stüdyolar:
2008-15 Mimari Proje ve Anlatım Teknikleri 1-2 / Architectural Design and Representational Techniques 1-2
2015-18 Architectural Design 3-4-5

Bu stüdyoda, kentte ortak bir yaşam hedefiyle hareket eden bir mimarlık ile ilgiliyiz. İşler, güncel tektipleştirici yıkım ve yapım faaliyetlerine karşın yaşamın çeşitliliğini desteklemek amacıyla, İstanbul’ da özgün sosyal ağlar, örtük hikayeler ve alternatif tarihleri araştırır. Bu stüdyo tasarıma bir araştırma gözüyle bakar, edebiyat, felsefe, sosyoloji, coğrafya, jeoloji ve mimarlık aralığında farklı dönem işleri aracılığıyla araştırmalarını sürdürür. Stüdyo pedagojisi ortak üretim, yatay karar alma ve katılımı destekler.

Collective Imaginations (Kolektif İmgelem) stüdyosu şimdiye kadar beş ana temayla müşterek bir mimarlığı sorguladı. “Habitable myth (yaşanan mit)” konusuyla, bir topluluğun bir yer ile duygusal ilişkisini somutlaştıran ve ortaklaştıran mitler üzerinden ortak yaşamlar hayal ettik. “Peace building (barış binası/inşası)” konusu farklılıklarıyla birlikte işleyen mekânsal pratiklerin mimarlığını üretmeyi amaçladı. “Mal-habitation (yanlış-yaşamlar)” temasıyla kentteki kötülük anlatılarıyla dışlanan, kentliler hayatta kalma taktiklerini araştırdık ve ayrıştırmak yerine ortaklaştıran mimarlıklar düşledik. “Water-thing (su-şeyi) konusu, geleneksel mimarlığın nesneleştirdiklerinin (örneğin suyun) özne olabileceği, dolayısıyla müşterek mekanın bir paydaşı olabileceği yeni bir mimarlığı tasarımla araştırmamızı sağladı. Son dönemde “peacemaker (barışyapıcı)” konusu, barış pratikleriyle “çatışma dönüştürücü” bir mimarlık düşünmeye aracılık etti.

Collective Imaginations
In this studio, we are interested in an architecture which acts with a drive for collective participation in the city. Works seek for unique social networks, subtle stories, and alternative histories in Istanbul, in order to support the variety of life in the city despite of contemporary homogenizing construction and destruction activities. This studio approaches design as a research, which includes multiple term works that explore the relationships amongst literature, philosophy, sociology, geography, geology, and architecture. The studio pedagogy encourages collective production, horizontal decision making, and participation.

Until today, Collective Imaginations Studio questioned a commonality in architecture through five main themes. Through the theme “habitable myth,” we imagined collective habitation by myths in which a society may materialize and share their emotional relationships to a place. The theme “peace building” aimed at an architecture that allows cooperation of multiple spatial practices. Through the theme “mal-habitation,” we researched the tactics of survival of those that are alienated through evil urban narratives and we imagined architectures that work for commoning rather than segregation. The theme “water-thing,” allowed us to research through design, a new architecture that subjectify, in other words make a partner in common space, those (for example water) that are objectified through traditional architecture. In the last term, the theme “peacemaker” allowed us to consider an architecture of “conflict transformation” through the practices of peace.