Link (Bağ)
Alper Derinboğaz
İTÜ’ de yürütmüş olduğu stüdyolar:
2015-18 Mimari Proje 5-6-7

 

Bu stüdyo doğayla yapılı çevre arasındaki ilişkileri yeniden keşfetmek üzerine planlandı. Klasik anlamda yapıyı donmuş bir an olarak alan yaklaşımlara alternatif bir bakış getirerek mimari tasarımı değişip dönüşen bir çevre ile yakın ilişkide nasıl planlayabileceğimizi konu aldık. Doğadan gelen çeşitli besinlerin üretimi ve korunması üzerine çeşitli senaryolar kurguladığımız bu stüdyoda mekanların tanımlanmasında “kapalı, açık” veya “çalışma, yaşama” gibi tanımsal ayrımların iç içe geçmesi ve organik bir süreklilikte kurgulanması hedeflendi. Doğayı tanımlayan çeşitli kavramların yapı, yapıyı tanımlayan kavramların ise doğa içinde karşılıkları araştırıldı. Stüdyo gezisi, stüdyo konusu ile bir süreklilik içinde planlanarak rotaların bile kendi başına mekan kurabilme niteliği tartışıldı.

Stüdyo ilerleme biçimi, anlatım tekniklerini bir düşünme ve tasarlama biçimi olarak ele almak oldu. Kesit, taşıyıcı sistem, katmanlaşma gibi soyut kavramları en elle tutulur anlatım tekniklerinden biri olan maket ile bir araya getirerek soyut düşüncülerin fiziksel varlıklarından çeşitli geri kazanımlar edinmeyi amaçladık. Böylelikle çeşitli ölçeklerde tektonik yeniliklerle genel proje yaklaşımına pozitif etkiler gözlemlenebildi.