Yirminci yüzyılın başında ve ortasında dünyanın değişik yerlerinden Paris’e akan birçok sanatçı için  Andre Lhote’un (1885-1962)  teorik ve pratik dersleri, kişisel ve bölgesel modernizmlerinin bir temeli veya bir başlangıç noktası olmuştur. Bu konferans, global modernizmin içinde önemli bir aktör olup günümüze kadar gereği kadar önemsenmemiş olan André Lhote’un sanatsal yaratıya ne yönde aracı olduğunu araştırmaya çalışıyor.

For many early to mid-twentieth century artists from around the world André Lhote’s (1885-1962) theoretical and practical lessons were a basis for the development of individual and regional modernisms. The conference seeks to analyze to what extent André Lhote, as a key figure in global modernism and until now unjustly neglected, was able to give rise to forms of artistic production.