3. YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE KONTROLÜ KONGRESİ
İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / TAŞKIŞLA, SALON 109
10-11 MAYIS 2018

Günümüzde, istenilen nitelikte yapma çevreyi yaratabilmek için; ısı, ışık, ses, yangın gibi yapma çevre kontrol sistemlerini; ısıtma-havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, yangın emniyeti gibi yapı servis sistemlerini; enerji denetimi, alternatif enerji kaynakları, sürdürülebilirlik ve su korunumu konularını kapsayan Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü alanında etkili çözümlerin geliştirilmesi gereklidir. Toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan gereksinmeler karşısında fiziksel çevreyi yaratacak veya geliştirecek tasarımcının diğer alanlardaki uzmanlarla doğru bir bilgi alışverişinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bilgi alışverişi özellikle günümüzde mimar ve mühendislerin en önemli görevlerinden biri olan sağlıklı, konforlu, enerji etkin ve sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması için gereklidir.

Bu bağlamda, 3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi’nin amacı; kongre konuları kapsamında araştırma, tasarım, uygulama, üretim gibi farklı alanlarda çalışanları bir araya getirerek yapılan çalışmaları aktarmak, özellikle genç araştırmacıların çalışmalarına öncelik vererek yeni gelişmeleri tartışmak ve disiplinlerarası çözüm önerileri geliştirmektir.

YFK2018_Program