Okullar Okulu / A School of Schools adını taşıyan ve katılımcılarını tasarım eğitimi üzerine düşünmeye çağıran 4. İstanbul Tasarım Bienali, alanın uygulamacılarıyla araştırmacılarını bir kez daha bir araya getirmeyi hedefliyor. Küratöryel metinde “öğrenmekten öğrenme” adıyla formüle edilen bu yaklaşım doğrultusunda üniversiteler, bienal süresince gerçekleştirilecek Okullar Okulu: Akademi Günleri adlı etkinlikler aracılığıyla tema etrafındaki diyaloğu yönlendirme imkânı bulacak. Bu etkinlik günleri boyunca okullarındaki bienal teması etrafında gerçekleştirilen projeleri katılımcılarla paylaşan üniversiteler, İstanbul Tasarım Bienali’nin tasarımın farklı alanlarıyla ilgilenen geniş kitlesine disiplinlerarası alternatifler sunabilecek.

16:00 – 16:45 İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Kolektif İmgelem: Mimari Tasarım Stüdyosunda Barış Eylemleri ile Disiplinin Sınırlarını Aşmak

Bu sunum İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tasarıma, edebiyat, sanat, kültürel coğrafya, kentsel çalışmalar ve mimarlık gibi disiplinler üzerinden, disiplinlerötesi bir araştırma olarak yaklaşan bir mimari tasarım stüdyosu hakkında. Her bir iş, eleştirel, yaratıcı ve oyuncu bir yaklaşımla barış teması üzerine çalışarak kolektif bir imgelem üreten ve kente kolektif katılım öneren yeni ve alternatif mimarlıklar öneriyor. Böylece, bu mimarlıklar kent yaşayanları arasında barış-yapıcı ve çatışma-dönüştürücü olarak çalışıyor. Bu stüdyo, 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamındaki Aslıhan Şenel, Aylin Vartanyan, Buse Özçelik, Elif Hant ve Susan Dunne tarafından yürütülen bilinemeyenler okulu ile paralel çalışır.

17:00 – 17:45 İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Gelecek Vizyonları @ Istanbul, Moskova

Stüdyonun amacı; yaşam ve kentin gerçekliklerine eleştirel tutumlar ve yaratıcı imgelemlerle bakarak yeni mimari —zamansal, mekânsal, eylemsel— aralıkları bulup ortaya çıkartmak, tasarlayabilmektir. Kent/yaşam ve mimarlığın gelecek vizyonları üzerine düşünmek ve oradan tekrar bugüne dönerek mimarlığı ele almak stüdyonun bir diğer tutumudur. Bugünün meselelerini odağa alarak geleceğe yaratıcı fırlatmalar yapmak kent ve mimarlığa dair iyimser tasavvurların önünü açmaktadır… Ayrıca mimarlığın ve hareketin şiirsel boyutu stüdyonun araştırmaları arasındadır. Manifesto ve imgelemlere mimarlık öğrencisinin kendini geliştirmesine olanak tanımak, kendi temsil ve tasarım yöntemlerinin geliştirilmesine destek olmak ise stüdyonun nihai hedefidir. Ayşe Şentürer (Prof. Dr.) ve Erenalp Büyüktopçu (Asist.) tarafından yürütülmüş olan bu stüdyoda, Future Visions: New Urbanity, New Architecture temasıyla avangard olarak nitelenebilecek projeler geliştirilir.