2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında açılan Diploma Projesi, Mimari Proje, Uygulama Projesi ve Rölöve ve Restorasyon derslerine ait poster ve izlence ilanlarına başlık çubuğundaki Lisans > Dersler > Proje Stüdyoları sekmesinden, ya da https://darch.itu.edu.tr/studyolar/ adresinden ulaşabilirsiniz.