MIT
Mimarlık Tarihi

Yüksek Lisans / Doktora

MIT Yayınlar ve Tezler

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ( Son 3 Yıla Ait)

 • Ozan Yıldırım, Larisa (Buruncuk) Akropolündeki Kuzeydoğu Yapısı, 2018, FBE YL tezi (Danışman: Prof. Dr. N. Turgut Saner).
 • Çağhan Keskin, Osmanlu Vilayet-i Rûm’unun İnşası (Baniler-Vakıflar-Mimari Aktörler): Yörgüç Paşa ve Ailesinin Mimari Etkinliği (1427-1494) / Construction of Ottoman Vîlāyet-i Rûm (patrons-vaqfs-actors of architecture): Yorguc Pasha family’s patronage (1429-1494), 2017, FBE DR Tezi (Danışman: Prof. Dr. İlknur Kolay)
 • Didem Angın, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Ortamında Aptullah Ziya Kozanoğlu / Aptullah Ziya Kozanoglu in the context of architecture of Early Republican Era, 2017, FBE YL Tezi (Danışman: Doç. Dr. V. Gül Cephanecigil).
 • Duygu Aydın, Konstantin Şehrinin Osmanlı ve Fransız Dönemleri Karşılaştırılarak İncelenmesi / A Comparative Study Of Ottoman And French Periods On The City Of Constantine, 2017, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. M. Murat Gül).
 • Ebru Şevkin, Transformation of the Istanbul Skyline Since the 1950s / İstanbul Şehir Silüetinin 1950 Sonrası Değişimi, 2017, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. M. Murat Gül).
 • Emine Merve Aksoy Oral, Mimarlık tarihi açısından Filarete’nin risalesi / Filarete’s treatise in terms of history of architecture, 2017, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. Aygül Ağır).
 • Günjul (Gönül) Bektaş, Üsküp’ün Kentsel Dokusu (1839-1912), 2017, FBE DR Tezi (Danışman: Prof. Dr. Aygül Ağır).
 • Kübra Yaşar, 19. Yüzyılda Bir Haliç yerleşimi Olarak Ayvansaray / Ayvansaray, as a Golden Horn settlement in the 19th century, 2017, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. Zeynep Kuban).
 • Meltem Çetinel, Istanbul City Hall: A case for the international style in Turkey / İstanbul Belediye Sarayı: Türkiye’de uluslararası üslup üzerine örnek çalışma, 2017, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. M. Murat Gül).
 • Özlem Balcı, Antik Kaya Tahtları ve Mimari İle İlişkisi / Ancient rock-cut thrones and their relation with temple architecture, 2017, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. N. Turgut Saner).
 • Cansu Özkul, Cumhuriyet Dönemi İstanbul Mimarlığında Rüknettin Güney / Istanbul’s Republican Era architecture and Ruknettin Guney, 2016, FBE YL Tezi (Danışman: Doç. Dr. V. Gül Cephanecigil).  
 • Duygu Çalışkan, Anadolu’da MÖ 6.-5. Yüzyıllarda İnşa Edilen Tümülüslerden Örnekler ve Mimari İçerikleri / Architectural qualities of tumuli built in Anatolia in 6th-5th centuries BC , 2016, FBE YL tezi (Danışman: Prof. Dr. N. Turgut Saner).
 • Figen Öztürk, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde Korunan Larisa (Buruncuk) Kökenli Mimari Taş Eserler / The architectural stone works from Llarisa (Buruncuk) preserved in İzmir Archaeology Museum, 2016, FBE YL tezi (Danışman: Prof. Dr. N. Turgut Saner).
 • İdil Erkol, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Revizyonları / Revisions of modernism in Turkey’s architecture (1960-1980), 1960-1980, 2016, FBE DR Tezi (Danışman: Prof. Dr. Zeynep Kuban).
 • Medine Rasimgil, Rus Yönetiminde Kars Şehir Merkezinin İmarı ve Anıtsal Yapıları / Construction of the Kars city center and its monumental buildings during the Russian administration, 2016, FBE YL Tezi (Danışman: Doç. Dr. V. Gül Cephanecigil).
 • Merve Özkılıç, 1937 İkinci Türk Tarih Kurultayı Sergisinde Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihinin Temsili / Representation of archaeology, history of art and architecture in exhibition of Second Congress of Turkish History, 1937, 2016, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. N. Turgut Saner).
 • Mustafa Tahir Ocak, Anadolu Selçuklu savunma yapıları bağlamında Alanya Kızıl Kule / Alanya Red Tower (Kizil Kule) in context of Anatolian Seljuk defence structures, 2016, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. Aygül Ağır).
 • Naz Gümüşeli, Cihangir Mahallesi ve Art Deco / Cihangir District and Art Deco, 2016, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. M. Murat Gül).
 • Nazire Bilgili, İstanbul Limanları’nın modernizasyonu: Dersaadet Rıhtım ve Anadolu Demiryolları şirketlerinin inşa faaliyetleri (1890-1934), / The modenization of İstanbul ports: Construction activities of Constantinople Quays and Anatolian Railways Companies (1890-1934), 2016, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. Aygül Ağır).
 • Selma Saltoğlu, Batum Burunbaşı Mevkii’nde Aziziye şehrinin kuruluşu, mimarisi ve Osmanlı Dönemi yapıları (1864-1878) / The establishment, architecture and Ottoman buildings of the city Aziziye in Burunbasi district of Batumi (1864-1878), 2016, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. Aygül Ağır).
 • Ayça Beygo, Trakya Vize’de Bizans Dönemi Mimarisi / The historical topography of a provincial Byzantine city in Thrace with special attention to the fortifications: Vize (Bizye), (Çift diploma LMU-Münih Almanya/İTÜ), 2015, FBE DR Tezi (Danışman: Prof. Dr. Zeynep Kuban).
 • Bellibaş, E. S., Efes Artemisionu’ndaki Anonim Türbe / The anonymous tomb at the Artemision of Ephesos, İTÜ, 2015, FBE YL Tezi (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Bilge Ar)
 • Ceren Göğüş, Bir II. Alman İmparatorluğu projesi: Kaiser Wilhelm Anıtı’ndan Alman çeşmesine / A II. German Empire project: From Kaiser Wilhelm Monument to German fountain, 2015, FBE DR Tezi (Danışman: Prof. Dr. Zeynep Kuban).
 • Ceren Verbowski, Türkiye’de Sanat/ Mimarlık Tarihi Disiplinin Kuruluşunda Ernst Diez ve ‘Türk Sanatı’ / Ernst Diez and his ‘Turkish art’ in the establishment of the art/architecture history discipline in Turkey , 2015, FBE YL Tezi (Danışman: Doç. Dr. V. Gül Cephanecigil).
 • Nil Nadire Gelişkan, Matrakçı Nasuh gözüyle Bitlis / Bitlis through the eyes of Matrakçı Nasuhbitlis through the eyes of Matrakçı Nasuh, 2015, FBE YL Tezi (Danışman: Prof. Dr. Aygül Ağır).

Yayınlar 

 • Çağhan Keskin, “II. Yakup Bey Türbesi Çini Dekorasyonu Üzerine” Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III (Germiyanoğulları Beyliği) 2014, Atatürk Kültür Merkezi, 2017, 155-168.
 • Çağhan Keskin, K.A. Ward, M. Crapper, Kerim Altuğ ve J. Crow (2017) “The Byzantine Cisterns of Constantinople”, 4th IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, 17-19.09.2016 Coimbra, 2017. ISSN 1606-9749, 1499-1506.
 • Duygu Turgut ve İlknur Aktuğ Kolay, “Talas Houses: An Analysis of Façade Typology”, Interdiciplinary Perspectives For Future Building Envelopes, ICBEST İstanbul, 15-18 May 2017, Istanbul Technical University, İstanbul, 2017, 672-685.
 • Ebru Şevkin ve Murat Gül, ‘İstanbul Silüetindeki Değişim’, Tasarım+Kuram 13/23, 2017, 1-14.
 • Kerim Altuğ, “Myrelaion Rotunda’sı”, Toplumsal Tarih Dergisi, 280, İstanbul, 2017, 12-16.
 • Çağhan Keskin, “II. Bayezid Dönemi Amasya Çevresinde Yerel Bir Bani: Hızır Paşa oğlu Mehmed Paşa”, Art / Sanat, 5, 2016, 63-82 (Alan İndeksleri: EBSCOhost, TÜBİTAK ULAKBİM, ASOS).
 • Günjul (Gönül) Bektaş,  “Üsküp’te Osmanlı Tiyatrosu”, Mimar.İst, 54, 2015, s. 78-83), (ISSN: 1302-8219).
 • Kerim Altuğ, “Tarihi Yarımada’nın Sütunlu Mirası: Sarnıçlar”, Toplumsal Tarih Dergisi, 271, İstanbul,  2016, 16-21
 • Nil Nadire Gelişkan, “Through City Miniatures of Matrakçı Nasuh Analyzing Bitlis With Regards to History of Architecture”, HISTART’15,  SPECIAL ISSUE,  2016,  pp. 59-65 (ISSN: 2148-3582).
 • Çağhan Keskin,  “Syrian-Origin Architects Around Amasya Region In The Early 15th Century”, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, July 2015, vol 12/2, 19-33 (Alan İndeksleri: AVERY Index to Architectural Periodicals) .
 • Çağhan Keskin, “Syrian-Origin Architects Around Amasya Region In The Early 15th Century”, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, July 2015, vol 12/2, 19-33.