MBL
Mimari Tasarımda Bilişim

Yüksek Lisans / Doktora

 

MBL Araştırma Projeleri ve Ödüller

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Gül, L. F. “MATERIART”, AB Çerçeve Programı Projesi, 2017-1-TR01-KA203-046280, Yönetici, Devam Ediyor
Özkar, M. “Malzeme Temelli Dijital Tasarımda Yeni Araçlar Geliştirilmesi”, BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, Devam Ediyor
Özkar, M. “Katılımcı Dönüşümde Sayısal Tasarım Araçları”, BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, Devam Ediyor
Alaçam, S. “Sanal Gerçeklik Ortamında Yapı ve Malzeme Bilgisine Yönelik Sanal Mimarlık Eğitim Ortamı Önerisi”, BAP Y.Lisans, MYL-2018-41225, Yönetici, 2018
Alaçam, S. “Tasarımda Düşünme DEneyimsel Bir Katman Olarak Imaj Şemalarının Rolü”, BAP Diğer, 40264, Yönetici, 2017
Gül, L. F. “Sanal Ortamlarda İşbirlikli Tasarımda Biliş Üzerine Bir Çalışma Var Olma Duygusu ve Temsil Sistemleri Tasarım Davranışını Değiştirir mi “, TÜBITAK Projesi, 115K515, Yönetici, 2017
Özkar, M. “Geometrik Örüntüler için Yapım Gramerleri ve Sayısal Üretim Araçlarıyla bir Deneme”, BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, 2017
Alaçam, S. “Hesaplamalı Tasarım ve Mimarlık Müfredatı Basitten Karmaşığa mı Karmaşıktan Basite mi “, BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, 2016
Çağdaş, G. “Bilgisayar Ortamında Mimari Modelleme Sürecinde Dokunsal Ve Beden Mekansal Algının Tasarım Sürecine Etkilerinin Analizi”, BAP Doktora, 34547, Yönetici, 2016
Çağdaş, G. “Pareto Genetik Algoritma ile Sürdürülebilir Tasarım için bir Yaklaşım”, BAP Doktora, 36394, Yönetici, 2016
Gül, L. F. “İşbirlikli tasarım ve modellemede mobil arttırılmış gerçeklik araçlarının kullanımını anlamak üzerine bir çalışmaProje no 39976 BAP Birimi”, BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, 2016
Özkar, M. “Tasarım Sürecindeki Yapma Eyleminin Gösterimi”, BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, 2016
Özkar, M. “Anadolu Selçuklu Mimarisinde İki Boyutlu Geometrik Desenlerin Tasarım Süreçlerinin Bilgisayar Destekli Çözümlenmesi”, TÜBITAK Projesi, , Yönetici, 2016
Alaçam, S. “Temel Tasarım Eğitimi İçin Hesaplamalı Yaklaşımlar Bir Öğrenci Çalıştayı Üzeriden Pedagojik Notlar”, BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, 2015
Çağdaş, G. “Sayısal Tasarım Sürecinde Yeni bir Yaklaşım: Hücresel Özdevinim”, BAP Doktora, 36395, Yönetici, 2015
Çağdaş, G. “Tasarımda Sayısal Düşünmenin Fenomenolojisi”, BAP Doktora, 36392, Yönetici, 2015
Özkar, M. “Sinestetik Etkileşim için Mekansal Sistem Önerisi”, BAP Arastırma Projesi, Yönetici, 2015
Özkar, M. “Piezoelektrik Malzemeyle Bir Sayısal Tasarım Uygulaması”, BAP Arastırma Projesi, Yönetici, 2015
Alaçam, S. “Bilgisayar Ortamında Mimari Modelleme Sürecinde Dokunsal ve Beden Mekansal Algının Tasarım Sürecine Etkilerinin Analizi”, BAP Arastırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
Çağdaş, G. “Türkiye ‘de Mimarlık Eğitiminde Mevcut Yönelimler ve Bilişim Teknolojilerinin Rolü”, TÜBITAK Projesi, 112K373, Araştırmacı, 2014
Çağdaş, G. “Sayısal Mekanda Müze: Sualtı Kültür Mirasının Görselleştirilmesi ve Sunumu”, TÜBA Projesi, TUBA-DSAP, Koordinatör, 2014
Gül, L. F. “Türkiye deki Mimarlık Eğitiminde Mevcut Yönelimler ve Bilişim Teknolojileri”, TÜBITAK Projesi, , Yönetici, 2014
Özkar, M. “Form ve Malzeme Arasında Belirsiz Alçı Davranışının Sayısal Hesaplanabilirliği”, BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, 2014

ÖDÜLLER