İTÜ lisans ve yüksek lisans öğrencileri, 2018 bahar yarıyılında Avrupa Topluluğu Horizon 2020 projesi BAMP “Buildings as Reversible Material Banks: Integrating Material Passports with Reversible Building Design to Optimize Industrial Value Chains” projesi kapsamında farklı disiplinlerden üniversite öğrencileri ile yürütülen uluslararası tasarım stüdyosuna katıldılar. Stüdyo içeriği ve yapılan çalışmaların özeti IDS 2018 summary dosyasında verilmiştir.